ATT LOGISTICS HCM

ATT LOGISTICS HCM

Contact person: Mr. Minh Luân

Pos: Business Development Executive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

ATT LOGISTICS HCM

Contact person: Mr. Minh Luân

Pos: Business Development Executive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

ATT Logistics HCM Vietnam cung cấp giải pháp vận chuyển hỗ trợ các lĩnh vực công nghiệp trọng điểm và là Thành viên các tổ chức bao gồm: WCA, VLA, FIATA, HLA, Amcham, HKBAV, Kocham. Thành lập năm 2015, ATT...

See more >>
  • Tầng 19, Tòa nhà TTC, số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
  • +84 0888686933
  • hcm-sale8@attlogistics.vn

ATT LOGISTICS HCM

Ref #61883 | 03-02-2023 14:24

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
20'GP Daily 9 Days
Direct
₫2,102,180
Detail:
BILL ₫944,800 / B/L
SEAL ₫212,580 / Cont
TELEX RELEASE (If any) ₫944,800 / B/L
₫1,653,400 ₫3,755,580 28-02-2023
Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'GP Daily 9 Days
Direct
₫2,102,180
Detail:
BILL ₫944,800 / B/L
SEAL ₫212,580 / Cont
TELEX RELEASE (If any) ₫944,800 / B/L
₫2,834,400 ₫4,936,580 28-02-2023
Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'HQ Daily 9 Days
Direct
₫2,102,180
Detail:
BILL ₫944,800 / B/L
SEAL ₫212,580 / Cont
TELEX RELEASE (If any) ₫944,800 / B/L
₫2,834,400 ₫4,936,580 28-02-2023

ATT LOGISTICS HCM

Ref #13267 | 03-02-2023 13:51

country
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Freight cost: ₫18,187,400/20GP
Expiry date: 28-02-2023
T/T: 18 Days
ETD: Daily
Notes: ATT Logistics HCM chuyên cước ASEAN, UAE, Russia, Middle East: LCL/ FCL/ Express. Dịch vụ hải quan/ Thông quan hàng hóa, xin cấp giấy phép chuyên ngành (CO, CQ, Phytom, Fumi,...), Trucking. Luôn có promotion rate cho khách có hàng đều. -- Luân Đoàn (Mr. Enzo) Business Development Executive Mob: (+84) 0888686933 | WhatsApp: wa.me/+84888686933 Email: hcm-sale8@attlogistics.vn Website: attlogistics.vn

ATT LOGISTICS HCM

Ref #61595 | 30-01-2023 13:55

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Melbourne
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
20'GP Daily 5 Days
Direct
₫5,080,450
Detail:
THC ₫3,071,900 / Cont
BILL ₫945,200 / B/L
SEAL ₫236,300 / Cont
TELEX RELEASE (If any) ₫827,050 / B/L
₫16,304,700 ₫21,385,150 28-02-2023
Ho Chi Minh
Melbourne
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
40'GP Daily 5 Days
Direct
₫6,498,250
Detail:
THC ₫4,489,700 / Cont
BILL ₫945,200 / B/L
SEAL ₫236,300 / Cont
TELEX RELEASE (If any) ₫827,050 / B/L
₫30,246,400 ₫36,744,650 28-02-2023
Ho Chi Minh
Melbourne
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
40'HQ Daily 5 Days
Direct
₫6,498,250
Detail:
THC ₫4,489,700 / Cont
BILL ₫945,200 / B/L
SEAL ₫236,300 / Cont
TELEX RELEASE (If any) ₫827,050 / B/L
₫30,246,400 ₫36,744,650 28-02-2023

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Daily 18 Days
Direct
₫5,054,680
Detail:
THC ₫2,952,500 / Cont
BILL ₫944,800 / B/L
SEAL ₫212,580 / Cont
TELEX RELEASE (If any) ₫944,800 / B/L
₫18,187,400 ₫23,242,080 28-02-2023
Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'GP Daily 18 Days
Direct
₫6,353,780
Detail:
THC ₫4,251,600 / Cont
BILL ₫944,800 / B/L
SEAL ₫212,580 / Cont
TELEX RELEASE (If any) ₫944,800 / B/L
₫27,871,600 ₫34,225,380 28-02-2023
Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'HQ Daily 18 Days
Direct
₫6,353,780
Detail:
THC ₫4,251,600 / Cont
BILL ₫944,800 / B/L
SEAL ₫212,580 / Cont
TELEX RELEASE (If any) ₫944,800 / B/L
₫27,871,600 ₫34,225,380 28-02-2023

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Daily 12 Days
Direct
₫4,936,580
Detail:
THC ₫3,070,600 / Cont
BILL ₫944,800 / B/L
SEAL ₫212,580 / Cont
₫31,485,460 ₫36,422,040 28-02-2023
Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Daily 12 Days
Direct
₫6,117,580
Detail:
THC ₫4,251,600 / Cont
BILL ₫944,800 / B/L
SEAL ₫212,580 / Cont
₫27,163,000 ₫33,280,580 28-02-2023
Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Daily 12 Days
Direct
₫6,117,580
Detail:
THC ₫4,251,600 / Cont
BILL ₫944,800 / B/L
SEAL ₫212,580 / Cont
₫27,163,000 ₫33,280,580 28-02-2023

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Frankfurt am Main
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Frankfurt am Main, Frankfurt am Main, Hessen, Germany
20'GP Daily 15 Days
Direct
₫5,054,680
Detail:
THC ₫3,070,600 / Cont
BILL ₫944,800 / B/L
SEAL ₫212,580 / Cont
TELEX RELEASE (if any) ₫826,700 / B/L
₫56,688,000 ₫61,742,680 28-02-2023
Ho Chi Minh
Frankfurt am Main
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Frankfurt am Main, Frankfurt am Main, Hessen, Germany
40'GP Daily 15 Days
Direct
₫6,235,680
Detail:
THC ₫4,251,600 / Cont
BILL ₫944,800 / B/L
SEAL ₫212,580 / Cont
TELEX RELEASE (if any) ₫826,700 / B/L
₫75,584,000 ₫81,819,680 28-02-2023
Ho Chi Minh
Frankfurt am Main
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Frankfurt am Main, Frankfurt am Main, Hessen, Germany
40'HQ Daily 15 Days
Direct
₫6,235,680
Detail:
THC ₫4,251,600 / Cont
BILL ₫944,800 / B/L
SEAL ₫212,580 / Cont
TELEX RELEASE (if any) ₫826,700 / B/L
₫75,584,000 ₫81,819,680 28-02-2023

ATT LOGISTICS HCM

Ref #61783 | 02-02-2023 09:52

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
20'GP Daily 2 Days
Direct
₫5,054,680
Detail:
THC ₫3,070,600 / Cont
BILL ₫944,800 / B/L
SEAL ₫212,580 / Cont
TELEX RELEASE (If any) ₫826,700 / B/L
₫1,653,400 ₫6,708,080 28-02-2023
Ho Chi Minh
Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'GP Daily 2 Days
Direct
₫6,235,680
Detail:
THC ₫4,251,600 / Cont
BILL ₫944,800 / B/L
SEAL ₫212,580 / Cont
TELEX RELEASE (If any) ₫826,700 / B/L
₫2,362,000 ₫8,597,680 28-02-2023
Ho Chi Minh
Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'HQ Daily 2 Days
Direct
₫6,235,680
Detail:
THC ₫4,251,600 / Cont
BILL ₫944,800 / B/L
SEAL ₫212,580 / Cont
TELEX RELEASE (If any) ₫826,700 / B/L
₫2,362,000 ₫8,597,680 28-02-2023

ATT LOGISTICS HCM

Ref #61782 | 02-02-2023 09:48

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Dammam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Dammam, Ash Sharqiyah, Saudi Arabia
20'GP Daily 5 Days
Direct
₫3,991,780
Detail:
THC ₫2,834,400 / Cont
BILL ₫944,800 / B/L
SEAL ₫212,580 / Cont
₫22,439,000 ₫26,430,780 28-02-2023
Ho Chi Minh
Dammam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Dammam, Ash Sharqiyah, Saudi Arabia
40'GP Daily 5 Days
Direct
₫5,408,980
Detail:
THC ₫4,251,600 / Cont
BILL ₫944,800 / B/L
SEAL ₫212,580 / Cont
₫34,249,000 ₫39,657,980 28-02-2023
Ho Chi Minh
Dammam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Dammam, Ash Sharqiyah, Saudi Arabia
40'HQ Daily 5 Days
Direct
₫5,408,980
Detail:
THC ₫4,251,600 / Cont
BILL ₫944,800 / B/L
SEAL ₫212,580 / Cont
₫34,249,000 ₫39,657,980 28-02-2023

ATT LOGISTICS HCM

Ref #61602 | 30-01-2023 15:28

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Lisbon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Lisbon, Lisboa, Portugal
20'GP Daily 39 Days
Direct
₫12,287,600
Detail:
THC ₫3,071,900 / Cont
BILL ₫945,200 / B/L
SEAL ₫236,300 / Cont
TELEX RELEASE (If any) ₫472,600 / B/L
LSS ₫1,417,800 / Cont
OBS ₫5,316,750 / Cont
AMS ₫827,050 / B/L
₫27,174,500 ₫39,462,100 28-02-2023

ATT LOGISTICS HCM

Ref #61880 | 03-02-2023 11:57

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Vladivostok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vladivostok, Primorskij, Russia
20'GP Daily 5 Days
Direct
₫4,227,980
Detail:
THC ₫3,070,600 / Cont
BILL ₫944,800 / B/L
SEAL ₫212,580 / Cont
₫65,427,400 ₫69,655,380 28-02-2023
ATT LOGISTICS HCM
Minh Luân (ATT LOGISTICS HCM)