ATT LOGISTICS HCM

ATT LOGISTICS HCM

Contact person: Mr. Minh Luân

Pos: Business Development Executive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Review

ATT LOGISTICS HCM

Contact person: Mr. Minh Luân

Pos: Business Development Executive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Review

Introductions

ATT Logistics HCM Vietnam cung cấp giải pháp vận chuyển hỗ trợ các lĩnh vực công nghiệp trọng điểm và là Thành viên các tổ chức bao gồm: WCA, VLA, FIATA, HLA, Amcham, HKBAV, Kocham. Thành lập năm 2015, ATT...

See more >>
 • Tầng 19, Tòa nhà TTC, số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
 • +84 0888686933
 • hcm-sale8@attlogistics.vn

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Southampton
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Southampton, Southampton, England, United Kingdom
20'GP Daily 28 Days
Direct
₫6,237,400
Detail:
THC ₫3,238,650 / Cont
BILL ₫1,079,550 / B/L
SEAL ₫239,900 / Cont
ENS ₫839,650 / B/L
TELEX RELEASE (If any) ₫839,650 / B/L
₫21,351,100 ₫27,588,500 31-03-2023
Ho Chi Minh
Southampton
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Southampton, Southampton, England, United Kingdom
40'GP Daily 28 Days
Direct
₫7,436,900
Detail:
THC ₫4,438,150 / Cont
BILL ₫1,079,550 / B/L
SEAL ₫239,900 / Cont
ENS ₫839,650 / B/L
TELEX RELEASE (If any) ₫839,650 / B/L
₫37,664,300 ₫45,101,200 31-03-2023
Ho Chi Minh
Southampton
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Southampton, Southampton, England, United Kingdom
40'HQ Daily 28 Days
Direct
₫7,436,900
Detail:
THC ₫4,438,150 / Cont
BILL ₫1,079,550 / B/L
SEAL ₫239,900 / Cont
ENS ₫839,650 / B/L
TELEX RELEASE (If any) ₫839,650 / B/L
₫37,664,300 ₫45,101,200 31-03-2023
 • Comment
 • Share

ATT LOGISTICS HCM

Ref #65177 | 09-03-2023 11:24

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Wilhelmshaven
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Wilhelmshaven, Wilhelmshaven, Niedersachsen, Germany
20'GP Daily 28 Days
Direct
₫6,229,600
Detail:
THC ₫3,234,600 / Cont
BILL ₫1,078,200 / B/L
SEAL ₫239,600 / Cont
ENS ₫838,600 / B/L
TELEX RELEASE (If any) ₫838,600 / B/L
₫21,324,400 ₫27,554,000 31-03-2023
Ho Chi Minh
Wilhelmshaven
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Wilhelmshaven, Wilhelmshaven, Niedersachsen, Germany
40'GP Daily 28 Days
Direct
₫7,427,600
Detail:
THC ₫4,432,600 / Cont
BILL ₫1,078,200 / B/L
SEAL ₫239,600 / Cont
ENS ₫838,600 / B/L
TELEX RELEASE (If any) ₫838,600 / B/L
₫37,617,200 ₫45,044,800 31-03-2023
Ho Chi Minh
Wilhelmshaven
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Wilhelmshaven, Wilhelmshaven, Niedersachsen, Germany
40'HQ Daily 28 Days
Direct
₫7,427,600
Detail:
THC ₫4,432,600 / Cont
BILL ₫1,078,200 / B/L
SEAL ₫239,600 / Cont
ENS ₫838,600 / B/L
TELEX RELEASE (If any) ₫838,600 / B/L
₫37,617,200 ₫45,044,800 31-03-2023
 • Comment
 • Share

ATT LOGISTICS HCM

Ref #65180 | 09-03-2023 11:26

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Gdansk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Gdansk, Pomorskie, Poland
20'GP Daily 28 Days
Direct
₫6,229,600
Detail:
THC ₫3,234,600 / Cont
BILL ₫1,078,200 / B/L
SEAL ₫239,600 / Cont
ENS ₫838,600 / B/L
TELEX RELEASE (If any) ₫838,600 / B/L
₫21,324,400 ₫27,554,000 31-03-2023
Ho Chi Minh
Gdansk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Gdansk, Pomorskie, Poland
40'GP Daily 28 Days
Direct
₫7,427,600
Detail:
THC ₫4,432,600 / Cont
BILL ₫1,078,200 / B/L
SEAL ₫239,600 / Cont
ENS ₫838,600 / B/L
TELEX RELEASE (If any) ₫838,600 / B/L
₫37,617,200 ₫45,044,800 31-03-2023
Ho Chi Minh
Gdansk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Gdansk, Pomorskie, Poland
40'HQ Daily 28 Days
Direct
₫7,427,600
Detail:
THC ₫4,432,600 / Cont
BILL ₫1,078,200 / B/L
SEAL ₫239,600 / Cont
ENS ₫838,600 / B/L
TELEX RELEASE (If any) ₫838,600 / B/L
₫37,617,200 ₫45,044,800 31-03-2023
 • Comment
 • Share

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Felixstowe
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Felixstowe, Suffolk, England, United Kingdom
20'GP Daily 28 Days
Direct
₫6,229,600
Detail:
THC ₫3,234,600 / Cont
BILL ₫1,078,200 / B/L
SEAL ₫239,600 / Cont
ENS ₫838,600 / B/L
TELEX RELEASE (If any) ₫838,600 / B/L
₫21,324,400 ₫27,554,000 31-03-2023
Ho Chi Minh
Felixstowe
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Felixstowe, Suffolk, England, United Kingdom
40'GP Daily 28 Days
Direct
₫7,427,600
Detail:
THC ₫4,432,600 / Cont
BILL ₫1,078,200 / B/L
SEAL ₫239,600 / Cont
ENS ₫838,600 / B/L
TELEX RELEASE (If any) ₫838,600 / B/L
₫37,617,200 ₫45,044,800 31-03-2023
Ho Chi Minh
Felixstowe
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Felixstowe, Suffolk, England, United Kingdom
40'HQ Daily 28 Days
Direct
₫7,427,600
Detail:
THC ₫4,432,600 / Cont
BILL ₫1,078,200 / B/L
SEAL ₫239,600 / Cont
ENS ₫838,600 / B/L
TELEX RELEASE (If any) ₫838,600 / B/L
₫37,617,200 ₫45,044,800 31-03-2023
 • Comment
 • Share

ATT LOGISTICS HCM

Ref #65182 | 09-03-2023 11:27

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Daily 28 Days
Direct
₫6,229,600
Detail:
THC ₫3,234,600 / Cont
BILL ₫1,078,200 / B/L
SEAL ₫239,600 / Cont
ENS ₫838,600 / B/L
TELEX RELEASE (If any) ₫838,600 / B/L
₫21,324,400 ₫27,554,000 31-03-2023
Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'GP Daily 28 Days
Direct
₫7,427,600
Detail:
THC ₫4,432,600 / Cont
BILL ₫1,078,200 / B/L
SEAL ₫239,600 / Cont
ENS ₫838,600 / B/L
TELEX RELEASE (If any) ₫838,600 / B/L
₫37,617,200 ₫45,044,800 31-03-2023
Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'HQ Daily 28 Days
Direct
₫7,427,600
Detail:
THC ₫4,432,600 / Cont
BILL ₫1,078,200 / B/L
SEAL ₫239,600 / Cont
ENS ₫838,600 / B/L
TELEX RELEASE (If any) ₫838,600 / B/L
₫37,617,200 ₫45,044,800 31-03-2023
 • Comment
 • Share

ATT LOGISTICS HCM

Ref #65568 | 14-03-2023 17:29

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Novorossiysk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Novorossiysk, Krasnodarskij, Russia
20'GP Daily 41 Days
Direct
₫4,273,200
Detail:
THC ₫3,086,200 / Cont
BILL ₫949,600 / Cont
SEAL ₫237,400 / Cont
₫102,082,000 ₫106,355,200 31-03-2023
Ho Chi Minh
Novorossiysk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Novorossiysk, Krasnodarskij, Russia
40'GP Daily 41 Days
Direct
₫5,460,200
Detail:
THC ₫4,273,200 / Cont
BILL ₫949,600 / Cont
SEAL ₫237,400 / Cont
₫175,676,000 ₫181,136,200 31-03-2023
Ho Chi Minh
Novorossiysk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Novorossiysk, Krasnodarskij, Russia
40'HQ Daily 41 Days
Direct
₫5,460,200
Detail:
THC ₫4,273,200 / Cont
BILL ₫949,600 / Cont
SEAL ₫237,400 / Cont
₫175,676,000 ₫181,136,200 31-03-2023
 • Comment
 • Share

ATT LOGISTICS HCM

Ref #65176 | 09-03-2023 11:23

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Hamburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
20'GP Daily 28 Days
Direct
₫6,229,600
Detail:
THC ₫3,234,600 / Cont
BILL ₫1,078,200 / B/L
SEAL ₫239,600 / Cont
ENS ₫838,600 / B/L
TELEX RELEASE (If any) ₫838,600 / B/L
₫21,324,400 ₫27,554,000 31-03-2023
Ho Chi Minh
Hamburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
40'GP Daily 28 Days
Direct
₫7,427,600
Detail:
THC ₫4,432,600 / Cont
BILL ₫1,078,200 / B/L
SEAL ₫239,600 / Cont
ENS ₫838,600 / B/L
TELEX RELEASE (If any) ₫838,600 / B/L
₫37,617,200 ₫45,044,800 31-03-2023
Ho Chi Minh
Hamburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
40'HQ Daily 28 Days
Direct
₫7,427,600
Detail:
THC ₫4,432,600 / Cont
BILL ₫1,078,200 / B/L
SEAL ₫239,600 / Cont
ENS ₫838,600 / B/L
TELEX RELEASE (If any) ₫838,600 / B/L
₫37,617,200 ₫45,044,800 31-03-2023
 • Comment
 • Share

ATT LOGISTICS HCM

Ref #65175 | 09-03-2023 11:22

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Le Havre
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Le Havre, Seine Maritime, Haute Normandie, France
20'GP Daily 28 Days
Direct
₫6,237,400
Detail:
THC ₫3,238,650 / Cont
BILL ₫1,079,550 / B/L
SEAL ₫239,900 / Cont
ENS ₫839,650 / B/L
TELEX RELEASE (If any) ₫839,650 / B/L
₫21,351,100 ₫27,588,500 31-03-2023
Ho Chi Minh
Le Havre
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Le Havre, Seine Maritime, Haute Normandie, France
40'GP Daily 28 Days
Direct
₫7,436,900
Detail:
THC ₫4,438,150 / Cont
BILL ₫1,079,550 / B/L
SEAL ₫239,900 / Cont
ENS ₫839,650 / B/L
TELEX RELEASE (If any) ₫839,650 / B/L
₫37,664,300 ₫45,101,200 31-03-2023
Ho Chi Minh
Le Havre
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Le Havre, Seine Maritime, Haute Normandie, France
40'HQ Daily 28 Days
Direct
₫7,436,900
Detail:
THC ₫4,438,150 / Cont
BILL ₫1,079,550 / B/L
SEAL ₫239,900 / Cont
ENS ₫839,650 / B/L
TELEX RELEASE (If any) ₫839,650 / B/L
₫37,664,300 ₫45,101,200 31-03-2023
 • Comment
 • Share

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Daily 18 Days
Direct
₫5,108,400
Detail:
THC ₫3,088,800 / Cont
BILL ₫950,400 / Cont
SEAL ₫237,600 / Cont
TELEX RELEASE (If any) ₫831,600 / Cont
₫16,513,200 ₫21,621,600 31-03-2023
Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'GP Daily 18 Days
Direct
₫6,296,400
Detail:
THC ₫4,276,800 / Cont
BILL ₫950,400 / Cont
SEAL ₫237,600 / Cont
TELEX RELEASE (If any) ₫831,600 / Cont
₫26,373,600 ₫32,670,000 31-03-2023
Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'HQ Daily 18 Days
Direct
₫6,296,400
Detail:
THC ₫4,276,800 / Cont
BILL ₫950,400 / Cont
SEAL ₫237,600 / Cont
TELEX RELEASE (If any) ₫831,600 / Cont
₫26,373,600 ₫32,670,000 31-03-2023
 • Comment
 • Share

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Daily 20 Days
Direct
₫5,280,000
Detail:
THC ₫3,240,000 / Cont
BILL ₫960,000 / B/L
SEAL ₫240,000 / Cont
TELEX RELEASE (if any) ₫840,000 / Cont
₫17,520,000 ₫22,800,000 15-03-2023
Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'GP Daily 20 Days
Direct
₫6,480,000
Detail:
THC ₫4,440,000 / Cont
BILL ₫960,000 / B/L
SEAL ₫240,000 / Cont
TELEX RELEASE (if any) ₫840,000 / Cont
₫26,400,000 ₫32,880,000 15-03-2023
Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'HQ Daily 20 Days
Direct
₫6,480,000
Detail:
THC ₫4,440,000 / Cont
BILL ₫960,000 / B/L
SEAL ₫240,000 / Cont
TELEX RELEASE (if any) ₫840,000 / Cont
₫26,400,000 ₫32,880,000 15-03-2023
 • Comment
 • Share
ATT LOGISTICS HCM
Minh Luân (ATT LOGISTICS HCM)