ATT LOGISTICS HCM

ATT LOGISTICS HCM

Người liên hệ: Mr. Minh Luân

Chức vụ: Business Development Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá

ATT LOGISTICS HCM

Người liên hệ: Mr. Minh Luân

Chức vụ: Business Development Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá

Giới thiệu

ATT Logistics HCM Vietnam cung cấp giải pháp vận chuyển hỗ trợ các lĩnh vực công nghiệp trọng điểm và là Thành viên các tổ chức bao gồm: WCA, VLA, FIATA, HLA, Amcham, HKBAV, Kocham. Thành lập năm 2015, ATT...

Xem thêm >>
  • Tầng 19, Tòa nhà TTC, số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
  • +84 0888686933
  • hcm-sale8@attlogistics.vn

Thông tin liên hệ

  • Tầng 19, Tòa nhà TTC, số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
  • +84 0888686933
  • hcm-sale8@attlogistics.vn
ATT LOGISTICS HCM
Minh Luân (ATT LOGISTICS HCM)