4

Lịch tàu COSCO tuyến Việt Nam - Bắc Mỹ (tuần 17/2021)

Phaata Phaata

Lịch tàu chính thức từ hãng tàu COSCO các tuyến từ Hồ Chí Minh/ Bà rịa Vũng tàu đến các cảng ở Mỹ và Canada (Tải về file excel).

Lịch tàu hãng tàu COSCO (sailing schedules)

Hãng tàu COSCO công bố lịch tàu chính thức trên PHAATA (Ảnh: Phaata)

 

1. LỊCH TÀU: HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU >>> LONG BEACH (Dịch vụ trực tiếp - SEA)

 

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU (TCIT)

HONG KONG

LONG BEACH*

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

THU

FRI

SUN

MON

WED

TUE

01:00

01:00

20:00

08:00

15:00

03:00

COSCO ITALY

046E

01 May

03 May

06 May

06 May

23 May

28 May

OOCL ANTWERP

990E

10 May

11 May

13 May

14 May

30 May

05 Jun

COSCO PORTUGAL

044E

24 May

25 May

28 May

29 May

14 Jun

20 Jun

COSCO SPAIN

044E

26 May

27 May

30 May

31 May

17 Jun

22 Jun

 

2. LỊCH TÀU: HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU >>> LONG BEACH via HONG KONG (Dịch vụ SEA)

 

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU (TCTT)

HONGKONG**

LONG BEACH*

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

SUN

MON

THU

FRI

TUE

MON

10:00

10:00

08:00

10:00

15:00

18:00

COSCO SHIPPING CAMELLIA

010E

3-May

4-May

6-May

7-May

23-Mar

30-Mar

OOCL KOREA

034E

10-May

11-May

13-May

14-May

30-Mar

6-Apr

OOCL POLAND

026E

17-May

18-May

20-May

21-May

6-Apr

13-Apr

OOCL BRUSSELS

044E

24-May

25-May

27-May

28-May

13-Apr

20-Apr

COSCO SHIPPING ROSE

020E

31-May

1-Jun

3-Jun

4-Jun

20-Apr

27-Apr

COSCO HOPE

045E

7-Jun

8-Jun

10-Jun

11-Jun

27-Apr

4-May

OOCL SINGAPORE

042E

14-Jun

15-Jun

17-Jun

18-Jun

4-May

11-May

COSCO SHIPPING PEONY

015E

21-Jun

22-Jun

24-Jun

25-Jun

11-May

18-May

 

3. LỊCH TÀU: HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU >>> LOS ANGELES/ OAKLAND (Dịch vụ trực tiếp - SEA2)

 

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU (GML)

YANTIAN

LOS ANGELES

OAKLAND

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

THU

FRI

TUE

WED

WED

MON

TUE

FRI

1200

1800

1700

2300

1800

0400

1800

0400

CMA CGM J. ADAMS

0TUHBE1MA

06 May

07 May

11 May

12 May

27 May

31 May

omit

CMA CGM THALASSA

0TUHFE1MA

13 May

14 May

18 May

19 May

03 Jun

07 Jun

omit

 -

APL DUBLIN

0TUHJE1MA

20 May

21 May

25 May

26 May

10-Jun

14-Jun

omit

 -

CMA CGM ANDROMEDA

0TUHNE1MA

27 May

28 May

01 Jun

02 Jun

17-Jun

21-Jun

omit

 -

CMA CGM MEXICO

0TUHRE1MA

03 Jun

04 Jun

08 Jun

09 Jun

24 Jun

28 Jun

omit

 -

 

4. LỊCH TÀU: HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU >>> PRINCE RUPERT - VANCOUVER via SHANGHAI (Dịch vụ CPNW)

 

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

CMP06

SHA08

PRR01

VAN02

BA RIA VUNG TAU (TCTT)

SHANGHAI

PRINCE RUPERT

VANCOUVER

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

SUN

MON

WED

THU

SAT

MON

WED

FRI

10:00

10:00

04:00

03:00

16:30

16:30

16:30

16:30

COSCO SHIPPING CAMELLIA

010E

2-May

3-May

11-May

12-May

 -

29-May

31-May

OOCL KOREA

034E

9-May

10-May

18-May

19-May

 - 

 -

5-Jun

7-Jun

OOCL POLAND

026E

16-May

17-May

25-May

26-May

8-Jun

10-Jun

12-Jun

14-Jun

OOCL BRUSSELS

044E

23-May

24-May

1-Jun

2-Jun

15-Jun

17-Jun

19-Jun

21-Jun

COSCO SHIPPING ROSE

020E

30-May

31-May

8-Jun

9-Jun

22-Jun

24-Jun

26-Jun

28-Jun

COSCO HOPE

045E

6-Jun

7-Jun

15-Jun

16-Jun

29-Jun

1-Jul

3-Jul

5-Jul

OOCL SINGAPORE

042E

13-Jun

14-Jun

22-Jun

23-Jun

6-Jul

8-Jul

10-Jul

12-Jul

COSCO SHIPPING PEONY

015E

20-Jun

21-Jun

29-Jun

30-Jun

13-Jul

15-Jul

17-Jul

19-Jul

 

5. LỊCH TÀU: HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU >>> HALIFAX - NEW YORK - NORFOLK - SAVANNAH -CHARLESTON (Dịch vụ trực tiếp - AWE5)

 

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU
(GML)

HALIFAX

NEW YORK
(APM Terminals Port Elizabeth)

NORFOLK

SAVANNAH

CHARLESTON

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

FRI

SAT

SAT

SUN

MON

WED

THU

FRI

SAT

SUN

TUE

TUE

18:00

22:00

08:00

01:00

13:00

07:00

13:00

05:00

19:00

16:00

07:00

17:00

CMA CGM PEGASUS

0TUIHS1MA

30-Apr

1-May

29-May

30-May

31-May

2-Jun

3-Jun

4-Jun

6-Jun

7-Jun

8-Jun

9-Jun

APL SENTOSA

0TUIPS1MA

7-May

8-May

5-Jun

6-Jun

7-Jun

9-Jun

10-Jun

11-Jun

13-Jun

14-Jun

15-Jun

16-Jun

APL SOUTHAMPTON

0TUIPS1MA

14-May

15-May

12-Jun

13-Jun

14-Jun

16-Jun

17-Jun

18-Jun

20-Jun

21-Jun

22-Jun

23-Jun

CMA CGM BRAZIL

0TUITS1MA

21-May

22-May

19-Jun

20-Jun

21-Jun

23-Jun

24-Jun

25-Jun

27-Jun

28-Jun

29-Jun

30-Jun

CMA CGM ALEXANDER VON HUMBOLDT

0TUIXS1MA

28-May

29-May

26-Jun

27-Jun

28-Jun

30-Jun

1-Jul

2-Jul

4-Jul

5-Jul

6-Jul

7-Jul

CMA CGM A. LINCOLN

0TUJ1S1MA

4-Jun

5-Jun

3-Jul

4-Jul

5-Jul

7-Jul

8-Jul

9-Jul

11-Jul

12-Jul

13-Jul

14-Jul

 

6. LỊCH TÀU: HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU >>> NEW YORK - SAVANNAH - CHARLESTON (Dịch vụ trực tiếp - AWE4):

 

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU
(TCTT)

NEW YORK
( MAHER terminal)

SAVANNAH

CHARLESTON

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

SUN

MON

SUN

WED

FRI

SAT

SUN

MON

10:00

10:00

13:00

06:00

08:00

21:00

11:00

22:00

COSCO SHIPPING CAMELLIA

010E

3-May

4-May

8-Jun

11-Jun

13-Jun

15-Jun

15-Jun

17-Jun

OOCL KOREA

034E

10-May

11-May

15-Jun

18-Jun

20-Jun

22-Jun

22-Jun

24-Jun

OOCL POLAND

026E

16-May

17-May

22-Jun

25-Jun

27-Jun

29-Jun

29-Jun

1-Jul

OOCL BRUSSELS

044E

23-May

24-May

29-Jun

2-Jul

4-Jul

6-Jul

6-Jul

8-Jul

COSCO SHIPPING ROSE

020E

30-May

31-May

6-Jul

9-Jul

11-Jul

13-Jul

13-Jul

15-Jul

COSCO HOPE

045E

6-Jun

7-Jun

13-Jul

16-Jul

18-Jul

20-Jul

20-Jul

22-Jul

OOCL SINGAPORE

042E

15-Jun

16-Jun

20-Jul

23-Jul

25-Jul

27-Jul

27-Jul

29-Jul

COSCO SHIPPING PEONY

015E

20-Jun

21-Jun

27-Jul

30-Jul

1-Aug

3-Aug

3-Aug

5-Aug

 

7. LỊCH TÀU: HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU >>> NEW YORK - NORFOLK - SAVANNAH via SHANGHAI (Dịch vụ AWE2)

 

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU (TCTT)

SHANGHAI (SHA08)

NEW YORK

NORFOLK

SAVANNAH

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

SUN

MON

WED

THU

FRI

MON

TUE

WED

FRI

SAT

10:00

10:00

04:00

03:00

5:00

7:00

5:00

8:00

5:00

14:00

COSCO SHIPPING CAMELLIA

010E

3-May

4-May

12-May

13-May

18-Jun

21-Jun

22-Jun

23-Jun

25-Jun

27-Jun

OOCL KOREA

034E

10-May

11-May

19-May

19-May

25-Jun

28-Jun

29-Jun

30-Jun

2-Jul

4-Jul

OOCL POLAND

026E

16-May

17-May

25-May

26-May

2-Jul

5-Jul

6-Jul

7-Jul

9-Jul

11-Jul

OOCL BRUSSELS

044E

23-May

24-May

1-Jun

2-Jun

9-Jul

12-Jul

13-Jul

14-Jul

16-Jul

18-Jul

COSCO SHIPPING ROSE

020E

30-May

31-May

8-Jun

9-Jun

16-Jul

19-Jul

20-Jul

21-Jul

23-Jul

25-Jul

COSCO HOPE

045E

6-Jun

7-Jun

15-Jun

16-Jun

23-Jul

26-Jul

27-Jul

28-Jul

30-Jul

1-Aug

OOCL SINGAPORE

042E

15-Jun

16-Jun

22-Jun

23-Jun

30-Jul

2-Aug

3-Aug

4-Aug

6-Aug

8-Aug

COSCO SHIPPING PEONY

015E

20-Jun

21-Jun

29-Jun

30-Jun

6-Aug

9-Aug

10-Aug

11-Aug

13-Aug

15-Aug

 

8. LỊCH TÀU: HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU >>> BOSTON via SHANGHAI (Dịch vụ AWE1)

 

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU (TCTT)

SHANGHAI (SHA08)

BOSTON

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

SUN

MON

WED

THU

WED

THU

10:00

10:00

04:00

03:00

18:00

18:00

COSCO SHIPPING CAMELLIA

010E

3-May

4-May

12-May

13-May

26-May

27-May

OOCL KOREA

034E

10-May

11-May

19-May

19-May

2-Jun

3-Jun

OOCL POLAND

026E

16-May

17-May

25-May

26-May

9-Jun

10-Jun

OOCL BRUSSELS

044E

23-May

24-May

1-Jun

2-Jun

16-Jun

17-Jun

COSCO SHIPPING ROSE

020E

30-May

31-May

8-Jun

9-Jun

23-Jun

24-Jun

COSCO HOPE

045E

6-Jun

7-Jun

15-Jun

16-Jun

30-Jun

1-Jul

OOCL SINGAPORE

042E

15-Jun

16-Jun

22-Jun

23-Jun

7-Jul

8-Jul

COSCO SHIPPING PEONY

015E

20-Jun

21-Jun

29-Jun

30-Jun

14-Jul

15-Jul

 

9. LỊCH TÀU: HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU >>> BALTIMORE via HONGKONG (Dịch vụ AWE3)

 

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU
(TCTT)

HONG KONG
(HKG01)

BALTIMORE

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

SUN

MON

SUN

MON

FRI

SAT

10:00

10:00

20:00

08:00

8:00

18:00

COSCO SHIPPING CAMELLIA

010E

3-May

4-May

6-May

7-May

15-Jun

17-Jun

OOCL KOREA

034E

10-May

11-May

13-May

14-May

22-Jun

24-Jun

OOCL POLAND

026E

16-May

17-May

20-May

21-May

29-Jun

1-Jul

OOCL BRUSSELS

044E

23-May

24-May

27-May

28-May

6-Jul

8-Jul

COSCO SHIPPING ROSE

020E

30-May

31-May

3-Jun

4-Jun

13-Jul

15-Jul

COSCO HOPE

045E

6-Jun

7-Jun

10-Jun

11-Jun

20-Jul

22-Jul

OOCL SINGAPORE

042E

15-Jun

16-Jun

17-Jun

18-Jun

27-Jul

29-Jul

COSCO SHIPPING PEONY

015E

20-Jun

21-Jun

24-Jun

25-Jun

3-Aug

5-Aug

 

10. LỊCH TÀU: HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU >>>  SEATTLE - VANCOUVER via SHANGHAI (Dịch vụ MPNW)

 

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU (TCIT)

SHANGHAI 08

SEATTLE

VANCOUVER

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

SUN

MON

TUE

WED

SUN

MON

TUE

THU

10:00

10:00

1100

1100

8:00

18:00

8:00

13:00

COSCO SHIPPING CAMELLIA

010E

2-May

3-May

11-May

12-May

6-Jun

9-Jun

9-Jun

12-Jun

OOCL KOREA

034E

9-May

10-May

18-May

19-May

13-Jun

16-Jun

16-Jun

19-Jun

OOCL POLAND

026E

16-May

17-May

25-May

26-May

20-Jun

23-Jun

23-Jun

26-Jun

OOCL BRUSSELS

044E

23-May

24-May

1-Jun

2-Jun

27-Jun

30-Jun

30-Jun

3-Jul

COSCO SHIPPING ROSE

020E

30-May

31-May

8-Jun

9-Jun

4-Jul

7-Jul

7-Jul

10-Jul

COSCO HOPE

045E

6-Jun

7-Jun

15-Jun

16-Jun

11-Jul

14-Jul

14-Jul

17-Jul

OOCL SINGAPORE

042E

13-Jun

14-Jun

22-Jun

23-Jun

18-Jul

21-Jul

21-Jul

24-Jul

COSCO SHIPPING PEONY

015E

20-Jun

21-Jun

29-Jun

30-Jun

25-Jul

28-Jul

28-Jul

31-Jul

 

11. LỊCH TÀU: HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU >>> SEATTLE - VANCOUVER via HKG (Dịch vụ OPNW)

 

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU (TCIT)

HONGKONG

VANCOUVER

SEATTLE

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

SUN

MON

WED

THU

MON

WED

THU

FRI

10:00

10:00

16:00

13:00

8:00

16:00

7:00

16:00

COSCO SHIPPING CAMELLIA

010E

2-May

3-May

6-May

7-May

29-May

1-Jun

1-Jun

3-Jun

OOCL KOREA

034E

9-May

10-May

13-May

14-May

31-May

3-Jun

4-Jun

5-Jun

OOCL POLAND

026E

16-May

17-May

20-May

21-May

7-Jun

10-Jun

11-Jun

12-Jun

OOCL BRUSSELS

044E

23-May

24-May

27-May

28-May

14-Jun

17-Jun

18-Jun

19-Jun

COSCO SHIPPING ROSE

020E

30-May

31-May

3-Jun

4-Jun

21-Jun

24-Jun

25-Jun

26-Jun

COSCO HOPE

045E

6-Jun

7-Jun

10-Jun

11-Jun

28-Jun

1-Jul

2-Jul

3-Jul

OOCL SINGAPORE

042E

13-Jun

14-Jun

17-Jun

18-Jun

5-Jul

8-Jul

9-Jul

10-Jul

COSCO SHIPPING PEONY

015E

20-Jun

21-Jun

24-Jun

25-Jun

12-Jul

15-Jul

16-Jul

17-Jul

 

12. LỊCH TÀU: HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU >>> HOUSTON - MOBILE - TAMPA via XIAMEN (Dịch vụ GME)

 

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU (TCTT)

XIAMEN

HOUSTON

MOBILE

TAMPA

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

SUN

TUE

SUN

MON

THU

FRI

SUN

MON

TUE

WED

COSCO SHIPPING CAMELLIA

010E

3-May

4-May

10-May

10-May

24-Jun

25-Jun

27-Jun

28-Jun

29-Jun

30-Jun

OOCL KOREA

034E

10-May

11-May

16-May

17-May

1-Jul

2-Jul

4-Jul

5-Jul

6-Jul

7-Jul

OOCL POLAND

026E

16-May

17-May

23-May

24-May

8-Jul

9-Jul

11-Jul

12-Jul

13-Jul

14-Jul

OOCL BRUSSELS

044E

23-May

24-May

30-May

31-May

15-Jul

16-Jul

18-Jul

19-Jul

20-Jul

21-Jul

COSCO SHIPPING ROSE

020E

30-May

31-May

6-Jun

7-Jun

22-Jul

23-Jul

25-Jul

26-Jul

27-Jul

28-Jul

COSCO HOPE

045E

6-Jun

7-Jun

13-Jun

14-Jun

5-Aug

6-Aug

1-Aug

2-Aug

3-Aug

4-Aug

OOCL SINGAPORE

042E

15-Jun

16-Jun

22-Jun

21-Jun

12-Aug

13-Aug

15-Aug

16-Aug

17-Aug

18-Aug

COSCO SHIPPING PEONY

015E

20-Jun

21-Jun

27-Jun

28-Jun

19-Aug

20-Aug

22-Aug

23-Aug

24-Aug

25-Aug

 

13. LỊCH TÀU: HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU >>> HOUSTON - MOBILE - NEW ORLEANS - MIAMI via SHANGHAI (Dịch vụ GME2)

 

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU (SSIT)

SHANGHAI

 

 HOUSTON

 

MOBILE

 

NEW ORLEANS

MIAMI

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

MON

TUE

THU

THU

TUE

THU

FRI

SAT

MON

TUE

THU

FRI

CMA CGM SAMSON

0PG9LE1MA

03 May

04 May

12 May

13 May

08 Jun

10 Jun

11-Jun

12-Jun

14-Jun

15-Jun

17-Jun

18-Jun

CMA CGM MELISANDE

0PG9NE1MA

10 May

11 May

19 May

20 May

15 Jun

17 Jun

18-Jun

19-Jun

21-Jun

22-Jun

24-Jun

25-Jun

CMA CGM BIANCA

0PG9PE1MA

17 May

18 May

26 May

27 May

22 Jun

24 Jun

25-Jun

26-Jun

28-Jun

29-Jun

1-Jul

2-Jul

CMA CGM FIGARO

0PG9RE1MA

24 May

25 May

02 Jun

03 Jun

29 Jun

01 Jul

2-Jul

3-Jul

5-Jul

6-Jul

8-Jul

9-Jul

APL DANUBE

0PG9TE1MA

1-Jun

2-Jun

10-Jun

11-Jun

06 Jul

08 Jul

9-Jul

10-Jul

12-Jul

13-Jul

15-Jul

16-Jul

CMA CGM TANCREDI

0PG9VE1MA

07 Jun

08 Jun

16 Jun

17 Jun

13 Jul

15 Jul

16-Jul

17-Jul

19-Jul

20-Jul

22-Jul

23-Jul

GULF BRIDGE

0PG9XE1MA

14 Jun

15 Jun

23 Jun

24 Jun

20 Jul

22 Jul

23-Jul

24-Jul

26-Jul

27-Jul

29-Jul

30-Jul

 

Ghi chú: Lịch tàu trên đây có thể thay đổi có /không có thông báo trước.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tải về lịch tàu của hãng tàu COSCO từ Việt Nam đến Bắc Mỹ bằng file excel tại đây: COSCO schedule

Các yêu cầu về booking, vui lòng liên hệ:

COSCO SHIPPING LINES VIETNAM

Địa chỉ: 05 Hồ Biểu Chánh, Phường 12, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

TEL.: 84.8.38290000       FAX: 84.8. 35208111

Booking Team: sgn.atd.cus@coscon.com

 

Xem thêm các lịch tàu các dịch vụ khác của Hãng tàu COSCO trên PHAATA:

 

Nguồn: PHAATA / COSCO SHIPPING LINES (VIETNAM)

Phaata hân hạnh là đối tác marketing của Hãng tàu COSCO


Bạn cần tìm Cước vận chuyển / Công ty Logistics?

Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
Da Nang (Da Nang Port)
> Tacoma
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Tacoma, Pierce, Washington, United States
40'HQ Hàng ngày 1 Ngày
Chuyển tải
6.394.300
Bao gồm
THC 4.301.620 VNĐ / Cont
BILL 930.080 VNĐ / Cont
SEAL 232.520 VNĐ / Cont
AMS 930.080 VNĐ / Cont
248.796.400 255.190.700 30-06-2021
Ho Chi Minh
> Tacoma
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tacoma, Pierce, Washington, United States
40'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
0
Phụ phí đã được bao gồm
182.490.000 182.490.000 25-06-2021
Ho Chi Minh
> Cebu City
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cebu City, Cebu, Philippines
20'GP Thứ 6 /Chủ nhật 9 Ngày
Đi thẳng
4.898.365
Bao gồm
SEAL 208.935 VNĐ / Cont
LSS 858.955 VNĐ / Cont
THC 2.901.875 VNĐ / Cont
Bill 928.600 VNĐ / B/L
11.607.500 16.505.865 31-07-2021
Shenzhen
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
7.738.500
Bao gồm
THC 4.158.000 VNĐ / Cont
BILL 924.000 VNĐ / Cont
CIC 2.310.000 VNĐ / Cont
CLN 346.500 VNĐ / Cont
13.860.000 21.598.500 30-06-2021
Ho Chi Minh
> Yokohama
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Yokohama, Kanagawa, Japan
20'GP Thứ 3 /Thứ 4 /Thứ 5 17 Ngày
Đi thẳng
6.697.500
Bao gồm
THC 2.937.500 VNĐ / Cont
BILL 1.175.000 VNĐ / Cont
SEAL 235.000 VNĐ / Cont
Telex realease 940.000 VNĐ / Cont
CIC 1.175.000 VNĐ / Cont
CLCO 235.000 VNĐ / Cont
10.575.000 17.272.500 30-06-2021

TÌM GIÁ NHANH

Giúp bạn tìm được giá tức thì chỉ với vài cú click.

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Giúp bạn gửi và nhận báo giá từ các công ty Logistics trên thị trường nhanh chóng và hiệu quả.

TÌM DỊCH VỤ HOT

Giúp bạn nhanh chóng tìm được các dịch vụ Hot đang được khuyến mãi trên thị trường.

TÌM CÔNG TY LOGISTICS

Giúp bạn dễ dàng tìm và lựa chọn được nhà cung cấp dịch vụ Logistics phù hợp nhất.