tau-container-hang-tau-ZIM-line

Hãng tàu Zim thông báo phát hành cổ phiếu lần đầu (IPO) và niêm yết trên Sàn chứng khoán New York (NYSE)

 

Zim - Hãng tàu khai thác thị trường ngách của Israel - đã đệ trình thông cáo về đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Công ty dự kiến sẽ huy động được 1.5 tỷ USD từ việc bán 100 triệu cổ phiếu.

Hiện công ty đang thuê 69 trong số 70 tàu đang vận hành. Công ty này cho biết họ sẽ sử dụng số tiền thu được để phát triển đội tàu, bao gồm tàu và container, và đầu tư hơn nữa phát triển các sáng kiến số hóa.

Ngoài ra, công ty còn cho biết IPO sẽ, “Tăng cường cấu trúc vốn của chúng tôi, để thúc đẩy sự linh hoạt tài chính và phục vụ các mục đích chung của công ty. Chúng tôi cũng có thể sử dụng một phần số tiền thực thu để sửa chữa hoặc trả một số khoản nợ chưa thanh toán.”

Đợt IPO dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng này và đây cũng là lần thứ tư Hãng tàu Zim cố gắng niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York. Cổ phiếu phổ thông của công ty sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York với ký hiệu “ZIM”.

Xem thêm:

 

Phaata (Theo Container-News)

Phaata.com - Nơi có nhiều lựa chọn Cước vận chuyển & Công ty Logistics nhất

 

San-giao-dich-Logistics-quoc-te-Phaata