Incoterms 2020

Incoterms 2020 phát hành bởi ICC

 

Incoterms 2020 là gì?

 

Incoterms 2020 là một bộ các điều khoản/điều kiện thương mại quốc tế được xuất bản lần thứ 8 bởi Phòng Thương mại Quốc tế (International Chamber of Commerce - viết tắt là: ICC), có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Incoterms 2020 quy định những quy tắc có liên quan đến giá cả và trách nhiệm của các bên (bên bán và bên mua) trong một hoạt động thương mại quốc tế.

Incoterms được ICC xuất bản phiên bản đầu tiên vào năm 1936 và đã thường xuyên thực hiện các bản cập nhật qua các năm 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010 và 2020 để phản ánh những thay đổi đối với môi trường thương mại toàn cầu. Tất cả các bên liên quan đến thương mại quốc tế cần hiểu rõ những thay đổi của Incoterms và cách áp dụng cho hoạt động thương mại và chuỗi cung ứng của mình.

Incoterms đóng một vai trò quan trọng trong thương mại toàn cầu. Incoterms 2010 và Incoterms 2020 có vẻ phức tạp nhưng người mua và người bán bắt buộc phải hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của chính họ giao dịch thương mại quốc tế. Trong bài viết này, Phaata nêu ra các điểm khác biệt chính giữa Incoterms 2020 so với Incoterms 2010; đồng thời tóm tắt nội dung các điều khoản được cập nhật trong Incoterms 2020 và hướng dẫn cách sử dụng cụ thể.

 

Các điểm khác biệt giữa Incoterm 2020 so với Incoterm 2010

 

- Giải thích rõ hơn về Incoterms ở phần giới thiệu.

- Điều kiện DAT được thay thế bằng điều kiện DPU

- Mức bảo hiểm của điều kiện CIF và CIP được điều chỉnh 

- Vận đơn On-board khi giao hàng với điều kiện FCA

- Incoterms 2020 sắp xếp lại các mục nghĩa vụ của các bên để làm rõ hơn nội dung của nghĩa vụ giao hàng và phân chia rủi ro

- Nghĩa vụ về phân chia chi phí được dời xuống mục A9/B9.

 

Các điều khoản / điều kiện Incoterms 2020

 

incoterm 2020

Các điều kiện Incoterms 2020

 

Incoterms 2020 có 11 điều kiện giao hàng được chia thành 2 nhóm như sau:

Nhóm I: Áp dụng cho tất cả các phương thức vận tải

Bao gồm 7 điều kiện:

Điều kiện EXW (Ex Works: Giao hàng tại xưởng)

Điều kiện FCA (Free Carrier: Giao cho người chuyên chở)

Điều kiện CPT (Carriage Paid To: Cước phí trả tới)

Điều kiện CIP (Carriage & Insurance Paid To: Cước phí và bảo hiểm trả tới)

Điều kiện DAP (Delivered At Place: Giao tại địa điểm)

Điều kiện DPU (Delivery at Place Unloaded: Giao tại địa điểm đã dỡ hàng)

Điều kiện DDP (Delivered Duty Paid: Giao đã trả thuế)

 

Nhóm II: Các điều kiện được sử dụng riêng trong vận tải biển và đường thủy nội địa

Điều kiện FAS (Free Along Side Ship: Giao dọc mạn tàu)

Điều kiện FOB (Free On Board: Giao hàng trên tàu)

Điều kiện CFR (Cost and Freight: Tiền hàng và cước phí)

Điều kiện CIF (Cost, Insurance & Freight: Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí)

 

EXW (Ex Works: Giao hàng tại xưởng)

 

exw incoterms 2020 ex works

Điều kiện EXW Incoterms 2020

 

Thể hiện Incoterm EXW trên hợp đồng ngoại thương:

 

Cách thể hiện trên hợp đồng ngoại thương: EXW [địa điểm giao hàng] Incoterms 2020

Ví dụ:
EXW 123 Nguyen Van Linh, District 7, Ho Chi Minh, Viet Nam Incoterms 2020

 

Nghĩa vụ của người bán

 

Giao hàng:

Người bán phải giao hàng bằng việc đặt hàng hóa dưới quyền định đoạt của người mua tại địa điểm giao hàng quy định, nếu có, chưa được bốc lên phương tiện vận tải đến nhận hàng. Nếu không có thỏa thuận về một địa điểm cụ thể tại nơi giao hàng chỉ định và nếu tại nơi giao hàng chỉ định có nhiều điểm có thể giao hàng, thì người bán có thể chọn một điểm giao hàng phù hợp nhất với mục đích của mình. Người bán phải giao hàng vào ngày hoặc trong thời hạn đã thỏa thuận.

Chuyển giao rủi ro:

Người bán phải chịu mọi rủi ro về mất mát hay hư hỏng đối với hàng hóa đến khi hàng hóa được giao.

Vận tải:

Người bán không có nghĩa vụ với người mua về việc ký kết hợp đồng vận tải. Tuy nhiên, người bán, theo yêu cầu của người mua, do người mua chịu rủi ro và phí tổn, phải giúp đỡ người mua lấy các chứng từ và thông tin kể cả thông tin an ninh mà người mua cần để tổ chức việc vận chuyển hàng hóa.

Bảo hiểm:

Người bán không có nghĩa vụ với người mua về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, người bán phải cung cấp cho người mua nếu người mua yêu cầu và chịu rủi ro và chi phí, những thông tin người mua cần để mua bảo hiểm.

Thông quan xuất khẩu / nhập khẩu

Nếu có quy định, người bán phải hỗ trợ người mua, với chi phí và rủi ro do người mua chịu, thu thập và cung cấp bất kì chứng từ và/hoặc thông tin liên quan đến thủ tục hải quan xuất khẩu/quá cảnh/nhập khẩu được yêu cầu tại nước xuất khẩu/quá cảnh/nhập khẩu.

 

Nghĩa vụ của người mua:

 

Nhận hàng:

Người mua hàng phải nhận hàng khi hàng đã được giao.

Chuyển giao rủi ro:

Người mua hàng phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc mất mát hay hư hỏng của hàng hóa kể từ thời điểm hàng được giao.

Vận tải:

Người mua tự ký kết hợp đồng vận tải hoặc sắp xếp việc vận tải với chi phí do mình chịu để vận chuyển hàng hóa từ khi nhận hàng.

Bảo hiểm:

Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm.

Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu:

Nếu có quy định, người mua phải tổ chức thực hiện và trả chi phí làm thủ tục hải quan xuất khẩu/quá cảnh/nhập khẩu được yêu cầu tại nước xuất khẩu/quá cảnh/nhập khẩu.

 

FCA (Free Carrier: Giao cho người chuyên chở)

 

fca incoterms 2020 free carrier

Điều kiện FCA Incoterms 2020

 

Thể hiện Incoterm FCA trên hợp đồng ngoại thương:

 

Cách thể hiện trên hợp đồng ngoại thương: FCA [Địa điểm giao hàng] Incoterms 2020

Ví dụ:
FCA 123 Nguyen Van Linh, District 7, Ho Chi Minh, Viet Nam Incoterms 2020

 

Nghĩa vụ của người bán:

 

Giao hàng:

Người bán phải giao hàng cho người chuyên chở hoặc một người khác do người mua chỉ định tại địa điểm chỉ định, nếu có, tại nơi giao hàng chỉ định. Người bán phải giao hàng trong ngày giao hàng đã định hoặc trong khoảng thời gian giao hàng đã định hoặc tại một thời điểm nằm trong khoảng thời gian này được người mua thông báo. 

Chuyển giao rủi ro:

Người bán phải chịu mọi rủi ro về mất mát hay hư hỏng đối với hàng hóa đến khi hàng hóa được giao, trừ những trường hợp mất mát hay hư hỏng được đề cập.

Vận tải:

Người bán không có nghĩa vụ với người mua về việc kí kết hợp đồng vận tải. Tuy nhiên, người bán, nếu người mua yêu cầu, do người mua chịu rủi ro và phí tổn, phải giúp đỡ người mua lấy các chứng từ và thông tin kể cả thông tin an ninh mà người mua cần để tổ chức việc vận chuyển hàng hóa.

Nếu người mua yêu cầu hoặc do tập quán thương mại, người bán có thể ký hợp đồng vận tải theo những điều kiện thông thường với những chi phí ra rủi ro do người mua chịu.

Trong cả hai trường hợp, người bán hoàn toàn có thể từ chối ký hợp đồng vận tải và nếu từ chối người bán phải thông báo ngay cho người mua biết về việc đó.

Bảo hiểm:

Người bán không có nghĩa vụ với người mua về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, người bán phải cung cấp cho người mua nếu người mua yêu cầu và chịu rủi ro chi phí, những thông tin người mua cần để mua bảo hiểm.

Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu:

a) Về thông quan xuất khẩu

Nếu có quy định, người bán phải làm và chi trả mọi chi phí liên quan đến việc làm thủ tục hải quan xuất khẩu được quy định ở nước xuất khẩu như là giấy phép xuất khẩu; kiểm tra an ninh; giám định hàng hóa; và bất kì quy định pháp lý nào.

b) Hỗ trợ việc làm thủ tục nhập khẩu

Nếu cần, người bán phải hỗ trợ người mua khi người mua yêu cầu, rủi ro và chi phí do người mua chịu để lấy các chứng từ/thông tin cần thiết cho việc làm thủ tục hải quan khi quá cảnh/nhập khẩu, bao gồm cả các thông tin an ninh và việc giám định hàng hóa, được quy định ở nước hàng hóa quá cảnh qua hoặc nước nhập khẩu.

 

Nghĩa vụ của người mua:

 

Nhận hàng:

Người mua hàng phải nhận hàng khi hàng đã được giao.

Chuyển giao rủi ro:

Người mua hàng phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc mất mát hay hỏng hóc hàng hóa từ thời điểm hàng được giao.

Vận tải:

Người mua tự ký kết hợp đồng vận tải hoặc sắp xếp việc vận tải với chi phí do mình chịu để vận chuyển hàng hóa từ khi nhận hàng, trừ khi hợp đồng vận chuyển được ký kết bởi người mua.

Bảo hiểm:

Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm.

Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu:

a) Hỗ trợ việc thông quan xuất khẩu

Nếu cần, người mua phải hỗ trợ người bán khi người bán yêu cầu, do người bán chịu rủi ro và chi phí, lấy các chứng từ/thông tin liên quan đến việc thông quan xuất khẩu, kể cả các thông tin an ninh hay giám định hàng hóa trước khi xuất khẩu được quy định bởi nước xuất khẩu.

b) Thông quan nhập khẩu

Nếu cần, người mua phải làm và trả các chi phí liên quan đến việc thông quan được quy định tại nước quá cảnh và nước nhập khẩu, như là: giấy phép nhập khẩu hoặc bất kỳ giấy phép nào cần thiết cho việc quá cảnh; kiểm tra an ninh cho việc nhập khẩu và quá cảnh; giám định hàng hóa; và bất kỳ quy định pháp lý nào.

 

CPT (Carriage Paid To: Cước phí trả tới)

 

cpt incoterms 2020 carriage paid to

Điều kiện CPT Incoterms 2020

 

Thể hiện Incoterm CPT trên hợp đồng ngoại thương:

 

Cách thể hiện trên hợp đồng ngoại thương: CPT [Nơi đến quy định] Incoterms 2020

Ví dụ:
CPT 123 Huynh Tan Phat, District 7, Ho Chi Minh, Viet Nam Incoterms 2020

 

Nghĩa vụ của người bán:

 

Giao hàng:

Người bán phải giao hàng hóa bằng cách giao chúng cho người chuyên chở đã ký hợp đồng vào ngày hoặc trong khoảng thời gian đã thỏa thuận.

Chuyển giao rủi ro:

Người bán chịu mọi rủi ro về tổn thất hay mất mát đối với hàng hóa đến khi hàng hóa được giao, trừ những trường hợp mất mát hay hư hỏng được đề cập.

Vận tải:

Người bán phải ký hợp đồng vận chuyển hàng hóa từ một điểm giao hàng quy định, nếu có, tại nơi giao hàng đến một điểm nhận hàng, nếu có, tại địa điểm nhận hàng đã thỏa thuận.

Hợp đồng vận tải phải được lập theo những điều kiện thông thường với chi phí do người bán chịu và vận tải theo tuyến đường thường lệ và theo cách thức thông thường.

Nếu địa điểm đến không được thỏa thuận hoặc không được xác định bởi tập quán, thì người bán có thể chọn điểm giao hàng và địa điểm tại nơi đến quy định phù hợp nhất với mục đích của mình.

Bảo hiểm:

Người bán không có nghĩa vụ với người mua về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, người bán phải cung cấp cho người mua nếu người mua yêu cầu và chịu rủi ro chi phí, những thông tin người mua cần để mua bảo hiểm.

Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu:

a) Về thông quan xuất khẩu

Nếu cần, người bán phải làm và chi trả mọi chi phí liên quan đến việc làm thủ tục hải quan xuất khẩu được quy định nước xuất khẩu như là: giấy phép xuất khẩu;Kiểm tra an ninh với hàng hóa trước khi xuất khẩu; giám định hàng hóa trước khi xuất khẩu; và bất kỳ quy định pháp lý nào.

b) Hỗ trợ việc làm thủ tục nhập khẩu

Nếu cần, người bán phải hỗ trợ người mua khi người mua yêu cầu, rủi ro và chi phí do người mua chịu để lấy các chứng từ/thông tin cần thiết cho việc làm thủ tục hải quá cảnh/nhập khẩu, bao gồm cả các thông tin an ninh và việc giám định hàng hóa trước khi xuất khẩu, được quy định ở nước hàng hóa quá cảnh qua hoặc nước nhập khẩu.

 

Nghĩa vụ của người mua:

 

Nhận hàng:

Người mua hàng phải nhận hàng khi hàng đã được giao theo mục A2 và nhận hàng từ người chuyên chở tại nơi giao hàng chỉ định hoặc tại một địa điểm cụ thể nằm tại nơi giao hàng chỉ định.

Chuyển giao rủi ro:

Người mua hàng phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc mất mát hay hỏng hóc hàng hóa từ thời điểm hàng được giao.

Nếu người mua không kịp thời thông báo cho người bán, thì người mua sẽ chịu mọi rủi ro và chi phí liên quan đến việc mất mát hay hư hỏng của hàng hóa kể từ ngày quy định hoặc ngày cuối cùng của thời hạn quy định cho việc giao hàng, với điều kiện là hàng đã được phân biệt rõ ràng là hàng của hợp đồng.

Vận tải:

Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc lập hợp đồng vận tải.

Bảo hiểm:

Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm.

Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu:

a) Hỗ trợ việc thông quan xuất khẩu

Nếu cần, người mua phải hỗ trợ người bán khi người ban yêu cầu, do người bán chịu rủi ro và chi phí, lấy các chứng từ/thông tin liên quan đến việc thông quan xuất khẩu, kể cả các thông tin an ninh hay giám định trước khi xuất khẩu được quy định bởi nước xuất khẩu.

b) Thông quan nhập khẩu

Nếu cần, người mua phải làm và trả các chi phí liên quan đến việc thông quan được quy định tại nước quá cảnhnước nhập khẩu, như là: giấy phép nhập khẩu hoặc bất kỳ giấy phép nào cần thiết cho việc quá cảnh; kiểm tra an ninh cho việc nhập khẩu và quá cảnh; giám định hàng hóa; và bất kỳ quy định pháp lý nào.


CIP (Carriage & Insurance Paid To: Cước phí và bảo hiểm trả tới)

 

cip incoterms 2020 carriage and insurance paid to

Điều kiện CIP Incoterms 2020

 

Thể hiện Incoterm CIP trên hợp đồng ngoại thương:

 

Cách thể hiện điều kiện CIP trên hợp đồng ngoại thương: CIP [Nơi đến quy định] Incoterms 2020

Ví dụ:
CIP 123 Nguyen Van Linh, District 7, Ho Chi Minh, Viet Nam Incoterms 2020

 

Nghĩa vụ của người bán:

 

Giao hàng:

Người bán phải giao hàng hóa bằng cách giao chúng cho người chuyên chở đã ký hợp đồng vào ngày hoặc trong khoảng thời gian đã thỏa thuận.

Chuyển giao rủi ro:

Người bán chịu mọi rủi ro về tổn thất hay mất mát đối với hàng hóa đến khi hàng hóa được giao, trừ những trường hợp mất mát hay hư hỏng đã được đề cập.

Vận tải:

Người bán phải ký hợp đồng vận chuyển hàng hóa từ một điểm giao hàng quy định, nếu có, tại nơi giao hàng đến một điểm nhận hàng, nếu có, tại địa điểm nhận hàng đã thỏa thuận. Hợp đồng vận tải phải được lập theo những điều kiện thông thường với chi phí do người bán chịu và vận tải theo tuyến đường thường lệ và theo cách thức thông thường.

Nếu địa điểm đến không được thỏa thuận hoặc không được xác định bởi tập quán, thì người bán có thể chọn điểm giao hàng và địa điểm tại nơi đến quy định phù hợp nhất với mục đích của mình.

Bảo hiểm:

Nếu hai bên không thỏa thuận lại hoặc tập quán mua bán thông thường có những quy định khác, thì người bán mặc định phải mua bảo hiểm cho hàng hóa ở mức bảo hiểm loại A hoặc bảo hiểm khác tương đương bảo hiểm loại A. 

Bảo hiểm phải được mua ở người bảo hiểm hoặc công ty bảo hiểm có uy tín để người mua hoặc bất kỳ người nào khác có lợi ích bảo hiểm về hàng hóa có thể khiếu nại trực tiếp từ người bảo hiểm. 

Khi người mua yêu cầu, người bán sẽ, phụ thuộc vào các thông tin mà người mua cung cấp theo yêu cầu của người bán, mua bảo hiểm bổ sung, bằng chi phí của người mua, nếu có thể, như là bảo hiểm theo điều kiện bảo hiểm chiến tranh (Institute War Clauses) và/hoặc điều kiện bảo hiểm đình công (Institute Strikes Clauses) LMA/IUA hoặc điều kiện tương tự.

Bảo hiểm tối thiểu phải bao gồm giá hàng quy định trong hợp đồng cộng 10% (tức 110%) và bằng đồng tiền của hợp đồng. Người bán phải cung cấp cho người mua chứng thư bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các bằng chứng khác về việc mua bảo hiểm.

Ngoài ra, người bán phải cung cấp cho người mua, trong trường hợp người mua yêu cầu và chịu chi phí (nếu có), những thông tin người mua cần để mua bảo hiểm bổ sung. Bảo hiểm phải có hiệu lực từ địa điểm giao hàng cho đến ít nhất là tại nơi đến quy định.

Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu:

a) Về thông quan xuất khẩu

Nếu cần, người bán phải làm và chi trả mọi chi phí liên quan đến việc làm thủ tục hải quan xuất khẩu được quy định nước xuất khẩu như là: giấy phép xuất khẩu; kiểm tra an ninh với hàng hóa trước khi xuất khẩu; giám định hàng hóa trước khi xuất khẩu; và bất kỳ quy định pháp lý nào.

b) Hỗ trợ việc làm thủ tục nhập khẩu

Nếu cần, người bán phải hỗ trợ người mua khi người mua yêu cầu, rủi ro và chi phí do người mua chịu để lấy các chứng từ/thông tin cần thiết cho việc làm thủ tục hải quan khi quá cảnh/nhập khẩu, bao gồm cả các thông tin an ninh và việc giám định hàng hóa, được quy định ở nước hàng hóa quá cảnh qua hoặc nước nhập khẩu.

 

Nghĩa vụ của người mua: 

 

Giao hàng:

Người mua hàng phải nhận hàng khi hàng đã được giao và nhận hàng từ người chuyên chở tại nơi giao hàng chỉ định hoặc tại một địa điểm cụ thể nằm tại nơi giao hàng chỉ định.

Chuyển giao rủi ro:

Người mua hàng phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc mất mát hay hỏng hóc hàng hóa từ thời điểm hàng được giao.

Nếu người mua không kịp thời thông báo cho người bán, thì người mua sẽ chịu mọi rủi ro và chi phí liên quan đến việc mất mát hay hư hỏng hàng hóa thì người mua phải chịu mọi rủi ro mất mát hoặc thiệt hại về hàng hóa kể từ ngày quy định hoặc ngày cuối cùng của thời hạn quy định cho việc giao hàng, với điều kiện là hàng đã được phân biệt rõ ràng là hàng của hợp đồng.

Vận tải:

Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc lập hợp đồng vận tải.

Bảo hiểm:

Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, người mua phải cung cấp cho người bán nếu người bán yêu cầu, bất kỳ thông tin cần thiết nào để người bán có thể mua bảo hiểm bổ sung theo yêu cầu của người mua theo quy định.

Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu:

a) Hỗ trợ việc thông quan xuất khẩu

Nếu cần, người mua phải hỗ trợ người bán khi người ban yêu cầu, do người bán chịu rủi ro và chi phí, lấy các chứng từ/thông tin liên quan đến việc thông quan xuất khẩu, kể cả các thông tin an ninh hay giám định trước khi xuất khẩu được quy định bởi nước xuất khẩu.

b) Thông quan nhập khẩu

Nếu cần, người mua phải làm và trả các chi phí liên quan đến việc thông quan được quy định tại nước quá cảnh và nước nhập khẩu, như là: giấy phép nhập khẩu hoặc bất kỳ giấy phép nào cần thiết cho việc quá cảnh; kiểm tra an ninh cho việc nhập khẩu và quá cảnh; giám định hàng hóa; và bất kỳ quy định pháp lý nào.

 

DAP (Delivered At Place: Giao tại địa điểm)

 

dap incoterms 2020 delivery at place

Điều kiện DAP Incoterms 2020

 

Thể hiện Incoterm DAP trên hợp đồng ngoại thương:

 

Cách thể hiện điều kiện DAP trên hợp đồng ngoại thương: DAP [nơi đến quy định] Incoterms 2020

Ví dụ:
DAP 123 Nguyen Van Linh, District 7, Ho Chi Minh, Viet Nam Incoterms 2020


Nghĩa vụ của người bán:

 
Giao hàng:

Người bán phải giao hàng bằng cách đặt hàng dưới sự định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải đến và sẵn sàng để dỡ tại địa điểm đến chỉ định (nếu có), tại nơi đến quy định vào ngày hoặc trong thời hạn quy định.

Chuyển giao rủi ro:

Người bán chịu mọi rủi ro về tổn thất hay mất mát đối với hàng hóa đến khi hàng hóa được giao, trừ những trường hợp mất mát hay hư hỏng đã được đề cập.

Vận tải:

Người bán phải chịu chi phí ký hợp đồng vận tải để chuyên chở hàng hóa tới nơi đến quy định hoặc địa điểm chỉ định tại nơi đến quy định. Nếu không thỏa thuận được địa điểm cụ thể hoặc không quyết định được theo tập quán, thì người bán có thể chọn một địa điểm cụ thể tại nơi đến quy định phù hợp nhất với mục đích của mình.

Bảo hiểm:

Người bán không có nghĩa vụ với người mua về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm.

Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu:

a) Về thông quan xuất khẩu và quá cảnh

Nếu cần, người bán phải làm và chi trả mọi chi phí liên quan đến việc làm thủ tục hải quan xuất khẩu và quá cảnh (nếu có quá cảnh ở nước thứ ba) được quy định ở nước xuất khẩu và nước quá cảnh, như là: giấy phép xuất khẩu/quá cảnh; kiểm tra an ninh với hàng hóa khi xuất khẩu/quá cảnh; giám định hàng hóa khi xuất khẩu/quá cảnh; và bất kỳ quy định pháp lý nào.

b) Hỗ trợ việc làm thủ tục nhập khẩu

Nếu cần, người bán phải hỗ trợ người mua khi người mua yêu cầu, rủi ro và chi phí do người mua chịu để lấy các chứng từ/thông tin cần thiết cho việc làm thủ tục hải quan khi nhập khẩu, bao gồm cả các thông tin an ninh và việc giám định hàng hóa, được quy định ở nước nhập khẩu.
 

Nghĩa vụ của người mua: 

 

Nhận hàng:

Người mua hàng phải nhận hàng khi hàng đã được giao.

Chuyển giao rủi ro:

Người mua hàng phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc mất mát hay hỏng hóc hàng hóa từ thời điểm hàng được giao.

Nếu người mua không thể thực hiện nghĩa vụ của mình liên quan đến thông quan nhập khẩu, thì người mua sẽ chịu mọi rủi ro và chi phí liên quan đến việc mất mát hay hư hỏng hàng hóa, với điều kiện là hàng đã được phân biệt rõ ràng là hàng của hợp đồng.

Nếu người mua không kịp thời thông báo cho người bán, thì người mua sẽ chịu mọi rủi ro mất mát hoặc thiệt hại về hàng hóa kể từ ngày quy định hoặc ngày cuối cùng của thời hạn quy định cho việc giao hàng, với điều kiện là hàng đã được phân biệt rõ ràng là hàng của hợp đồng.

Vận tải:

Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc lập hợp đồng vận tải.

Bảo hiểm:

Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, nếu người bán yêu cầu và chịu rủi ro và chi phí, thì người mua cần cung cấp thông tin cần thiết để người bán có thể mua bảo hiểm.

Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu:

a) Hỗ trợ việc thông quan xuất khẩu và quá cảnh

Nếu cần, người mua phải hỗ trợ người bán khi người bán yêu cầu, do người bán chịu rủi ro và chi phí, lấy các chứng từ/thông tin liên quan đến việc thông quan xuất khẩu/quá cảnh, kể cả các thông tin an ninh hay giám định được quy định bởi nước xuất khẩu/quá cảnh.

b) Thông quan nhập khẩu

Nếu cần, người mua phải làm và trả các chi phí liên quan đến việc thông quan được quy định tại nước nước nhập khẩu, như là: giấy phép nhập khẩu; kiểm tra an ninh cho việc nhập khẩu; giám định hàng hóa; và bất kỳ quy định pháp lý nào.

 

DPU (Delivery at Place Unloaded: Giao tại địa điểm đã dỡ hàng)

 

dpu incoterms 2020 delivery at place unloaded

Điều kiện DPU Incoterms 2020

 

Thể hiện Incoterm DPU trên hợp đồng ngoại thương:

 

Cách thể hiện điều kiện DPU trên hợp đồng ngoại thương: DPU [nơi đến quy định] Incoterms 2020

Ví dụ:
DPU 12345 Longbeach Blvd, Longbeach, United States Incoterms 2020


Nghĩa vụ của người bán: 


Giao hàng:

Người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi hàng hóa được đặt dưới sự định đoạt của người mua, đã dỡ xuống khỏi phương tiện vận tải tại địa điểm đến chỉ định (nếu có), tại nơi đến quy định vào ngày hoặc trong thời hạn quy định.

Chuyển giao rủi ro:

Người bán chịu mọi rủi ro về tổn thất hay mất mát đối với hàng hóa đến khi hàng hóa được giao, trừ những trường hợp mất mát hay hư hỏng đã được đề cập.

Vận tải:

Người bán phải chịu chi phí ký hợp đồng vận tải để chuyên chở hàng hóa tới nơi đến quy định hoặc địa điểm chỉ định tại nơi đến quy định. Nếu không thỏa thuận được địa điểm cụ thể hoặc không quyết định được theo tập quán, thì người bán có thể chọn một địa điểm cụ thể tại nơi đến quy định phù hợp nhất với mục đích của mình.

Bảo hiểm:

Người bán không có nghĩa vụ với người mua về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm.

Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu:

a) Về thông quan xuất khẩu và quá cảnh

Nếu cần, người bán phải làm và chi trả mọi chi phí liên quan đến việc làm thủ tục hải quan xuất khẩu và quá cảnh (nếu có quá cảnh ở nước thứ ba) được quy định ở nước xuất khẩu và nước quá cảnh, như là: giấy phép xuất khẩu/quá cảnh; kiểm tra an ninh với hàng hóa khi xuất khẩu/quá cảnh; giám định hàng hóa khi xuất khẩu/quá cảnh; và bất kỳ quy định pháp lý nào.

b) Hỗ trợ việc làm thủ tục nhập khẩu

Nếu cần, người bán phải hỗ trợ người mua khi người mua yêu cầu, rủi ro và chi phí do người mua chịu để lấy các chứng từ/thông tin cần thiết cho việc làm thủ tục hải quan khi nhập khẩu, bao gồm cả các thông tin an ninh và việc giám định hàng hóa, được quy định ở nước nhập khẩu.

 

Nghĩa vụ của người mua:

 

Nhận hàng:

Người mua hàng phải nhận hàng khi hàng đã được giao.

Chuyển giao rủi ro:

Người mua hàng phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc mất mát hay hỏng hóc hàng hóa từ thời điểm hàng được giao.

Nếu người mua không thể thực hiện nghĩa vụ của mình liên quan đến thông quan nhập khẩu, thì người mua sẽ chịu mọi rủi ro và chi phí liên quan đến việc mất mát hay hư hỏng hàng hóa, với điều kiện là hàng đã được phân biệt rõ ràng là hàng của hợp đồng.

Nếu người mua không kịp thời thông báo cho người bán, thì người mua sẽ chịu mọi rủi ro mất mát hoặc thiệt hại về hàng hóa kể từ ngày quy định hoặc ngày cuối cùng của thời hạn quy định cho việc giao hàng, với điều kiện là hàng đã được phân biệt rõ ràng là hàng của hợp đồng.

Vận tải:

Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc lập hợp đồng vận tải.

Bảo hiểm:

Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, nếu người bán yêu cầu và chịu rủi ro và chi phí, thì người mua cần cung cấp thông tin cần thiết để người bán có thể mua bảo hiểm.

Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu:

a) Hỗ trợ việc thông quan xuất khẩu và quá cảnh

Nếu cần, người mua phải hỗ trợ người bán khi người bán yêu cầu, do người bán chịu rủi ro và chi phí, lấy các chứng từ/thông tin liên quan đến việc thông quan xuất khẩu/quá cảnh, kể cả các thông tin an ninh hay giám định được quy định bởi nước xuất khẩu/quá cảnh.

b) Thông quan nhập khẩu

Nếu cần, người mua phải làm và trả các chi phí liên quan đến việc thông quan được quy định tại nước nước nhập khẩu, như là: giấy phép nhập khẩu; kiểm tra an ninh cho việc nhập khẩu; giám định hàng hóa; và bất kỳ quy định pháp lý nào.

 

DDP (Delivered Duty Paid: Giao đã trả thuế)

 

ddp incoterms 2020 delivery duty paidĐiều kiện DDP Incoterms 2020

 

Thể hiện Incoterm DDP trên hợp đồng ngoại thương:

 

Cách thể hiện điều kiện DDP trên hợp đồng ngoại thương: DDP [nơi đến quy định] Incoterms 2020

Ví dụ:
DDP 12345 Longbeach Blvd, Longbeach, United States Incoterms 2020

 

Nghĩa vụ của người bán: 

 

Giao hàng:

Người bán phải giao hàng bằng cách đặt hàng đã thông quan nhập khẩu dưới sự định của người mua trên phương tiện vận tải đến và sẵn sàng để dỡ tại địa điểm đến chỉ định (nếu có), tại nơi đến quy định vào ngày hoặc trong thời hạn quy định.

Chuyển giao rủi ro:

Người bán chịu mọi rủi ro về tổn thất hay mất mát đối với hàng hóa đến khi hàng hóa được giao, trừ những trường hợp mất mát hay hư hỏng đã được đề cập.

Vận tải:

Người bán phải chịu chi phí ký hợp đồng vận tải để chuyên chở hàng hóa tới nơi đến định hoặc địa điểm chỉ định tại nơi đến quy định.

Nếu không thỏa thuận được địa điểm cụ thể hoặc không quyết định được theo tập quán, thì người bán có thể chọn một địa điểm cụ thể tại nơi đến quy định phù hợp nhất với mục đích của mình.

Bảo hiểm:

Người bán không có nghĩa vụ với người mua về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm.

Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu:

Nếu cần, người bán phải làm và chi trả mọi chi phí liên quan đến việc làm thủ tục hải quan xuất khẩu/quá cảnh/nhập khẩu được quy định ở nước xuất khẩu/quá cảnh nhập khẩu, như là: giấy phép xuất khẩu/quá cảnh/nhập khẩu; kiểm tra an ninh với hàng hóa khi xuất khẩu/quá cảnh/nhập khẩu; giám định hàng hóa; và bất kỳ quy định pháp lý nào.

 

Nghĩa vụ của người mua: 

 

Nhận hàng:

Người mua hàng phải nhận hàng khi hàng đã được giao.

Chuyển giao rủi ro:

Người mua hàng phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc mất mát hay hỏng hóc hàng hóa từ thời điểm hàng được giao.

Nếu người mua không thể thực hiện nghĩa vụ của mình, thì người mua sẽ chịu mọi rủi ro và chi phí liên quan đến việc mất mát hay hư hỏng hàng hóa, với điều kiện là hàng đã được phân biệt rõ ràng là hàng của hợp đồng.

Nếu người mua không kịp thời thông báo cho người bán, thì người mua sẽ chịu mọi rủi ro mất mát hoặc thiệt hại về hàng hóa kể từ ngày quy định hoặc ngày cuối cùng của thời hạn quy định cho việc giao hàng, với điều kiện là hàng đã được phân biệt rõ ràng là hàng của hợp đồng.

Vận tải:

Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc lập hợp đồng vận tải.

Bảo hiểm:

Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, người mua phải cung cấp cho người bán nếu người bán yêu cầu, bất kỳ thông tin cần thiết nào để người bán có thể mua bảo hiểm.

Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu:

Nếu cần, người mua phải hỗ trợ người bán khi người bán yêu cầu, do người bán chịu rủi ro và chi phí, lấy các chứng từ/thông tin liên quan đến việc thông quan xuất khẩu/ quá cảnh/ nhập khẩu, kể cả các thông tin an ninh hay giám định quy định bởi nước xuất khẩu/ quá cảnh/ nhập khẩu như là: giấy phép xuất khẩu/ quá cảnh/ nhập khẩu; kiểm tra an ninh với hàng hóa khi xuất khẩu/quá cảnh nhập khẩu; giám định hàng hóa; và bất kỳ quy định pháp lý nào.

 

FAS (Free Along Side Ship: Giao dọc mạn tàu)

 

fas incoterms 2020 free alongside ship

Điều kiện FAS Incoterms 2020

 

Thể hiện Incoterm FAS trên hợp đồng ngoại thương:

 

Cách thể hiện điều kiện FAS trên hợp đồng ngoại thương: FAS [Cảng giao hàng quy định] Incoterms 2020

Ví dụ:
FAS Ho Chi Minh Incoterms 2020
FAS Hai Phong Incoterms 2020

 

Nghĩa vụ của người bán: 

 

Giao hàng:

Người bán phải giao hàng bằng cách, hoặc đặt hàng hóa dọc mạn con tàu do người mua chỉ định tại địa điểm xếp hàng (nếu có) do người mua chỉ định tại cảng xếp hàng chỉ định hoặc mua hàng hóa đã được giao như vậy. Trong cả 2 trường hợp, người bán phải giao hàng vào ngày hoặc trong thời hạn đã thỏa thuận theo cách thức thông thường tại cảng.

Nếu người mua không chỉ rõ địa điểm xếp hàng cụ thể, người bán có thể lựa chọn 1 địa điểm phù hợp nhất tại cảng xếp hàng chỉ định. Nếu các bên thỏa thuận giao hàng trong một khoảng thời gian cụ thể, người mua có quyền lựa chọn ngày giao hàng trong khoảng thời gian đó và thông báo cho người mua.

Chuyển giao rủi ro:

Người bán chịu mọi rủi ro về tổn thất hay mất mát đối với hàng hóa đến khi hàng hóa được giao, trừ những trường hợp mất mát hay hư hỏng đã được đề cập.

Vận tải:

Người bán không có nghĩa vụ với người mua về việc ký kết hợp đồng vận tải.

Tuy nhiên, người bán phải cung cấp cho người mua nếu người mua yêu cầu, với rủi ro và chi phí do người mua chịu, phải giúp đỡ người mua để lấy bất kỳ thông tin hay chứng từ cần thiết nào, kể cả thông tin an ninh mà người mua cần đề xuất khẩu hay tổ chức vận tải hàng hóa đến điểm đích.

Người bán có thể đồng ý giúp người mua hoặc không đồng ý, nhưng nếu đồng ý phải giúp người mua ký kết hợp đồng vận tải dựa trên những điều khoản thông thường phù hợp. Với loại hàng đó, mọi rủi ro và chi phí sẽ do người mua chịu.

Bảo hiểm:

Người bán không có nghĩa vụ với người mua về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, người bán phải cung cấp cho người mua nếu người mua yêu cầu và chịu rủi ro chi phí, những thông tin người mua cần để mua bảo hiểm.

Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu:

a) Về thông quan xuất khẩu

Nếu cần, người bán phải làm và chi trả mọi chi phí liên quan đến việc làm thủ tục hải  quan xuất khẩu được quy định ở nước xuất khẩu như là: giấy phép xuất khẩu; kiểm tra an ninh với hàng hóa khi xuất khẩu; giám định hàng hóa khi xuất khẩu; và bất kỳ quy định pháp lý nào.

b) Hỗ trợ việc làm thủ tục nhập khẩu

Nếu cần, người bán phải hỗ trợ người mua khi người mua yêu cầu, rủi ro và chi phí do người mua chịu để lấy các chứng từ/thông tin cần thiết cho việc làm thủ tục hải quan khi quá cảnh/nhập khẩu, bao gồm cả các thông tin an ninh và việc giám định hàng hóa, được quy định ở nước hàng hóa quá cảnh qua hoặc nước nhập khẩu.

 

Nghĩa vụ của người mua:

 

Nhận hàng:

Người mua hàng phải nhận hàng khi hàng đã được giao.

Chuyển giao rủi ro:

Người mua hàng phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc mất mát hay hỏng hóc hàng hóa từ thời điểm hàng được giao.

Nếu:

a) Người mua không thông báo theo đúng quy định; hoặc

b) Con tàu do người mua chỉ định không đến đúng hạn để nhận hàng, hoặc không thể nhận hàng hoặc dừng việc xếp hàng trước thời gian được thông báo.

Với điều kiện hàng hóa được xác định là hàng hóa của hợp đồng, thì người mua phải chịu mọi rủi ro mất mát hoặc thiệt hại về hàng hóa kể từ ngày quy định hoặc ngày cuối cùng của thời hạn quy định cho việc giao hàng, với điều kiện là hàng đã được phân biệt rõ ràng là hàng của hợp đồng.

Vận tải:

Người mua tự ký kết hợp đồng vận tải hoặc sắp xếp việc vận tải với chi phí do mình chịu để vận chuyển hàng hóa từ khi nhận hàng, trừ khi hợp đồng vận chuyển được ký kết bởi người mua.

Bảo hiểm:

Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm.

Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu:

a) Hỗ trợ việc thông quan xuất khẩu

Nếu cần, người mua phải hỗ trợ người bán khi người bán yêu cầu, do người bán chịu rủi và chi phí, lấy các chứng từ/thông tin liên quan đến việc thông quan xuất khẩu, kể cả các thông tin an ninh hay giám định hàng hóa trước khi xuất khẩu được quy định bởi nước xuất khẩu,

b) Thông quan nhập khẩu

Nếu cần, người mua phải làm và trả các chi phí liên quan đến việc thông quan được quy định tại nước quá cảnh và nước nhập khẩu, như là: giấy phép nhập khẩu hoặc bất kỳ giấy phép nào cần thiết cho việc quá cảnh; kiểm tra an ninh cho việc nhập khẩu và quá cảnh; giám định hàng hóa; và bất kỳ quy định pháp lý nào.
 

FOB (Free On Board: Giao hàng trên tàu)

 

fob incoterms 2020 free on board

Điều kiện FOB Incoterms 2020

 

Thể hiện Incoterm FOB trên hợp đồng ngoại thương:

 

Cách thể hiện điều kiện FOB trên hợp đồng ngoại thươngFOB [Cảng giao hàng quy định] Incoterms 2020

Ví dụ:
FOB Ho Chi Minh Incoterms 2020

 

Nghĩa vụ của người bán:

 

Giao hàng:

Người bán phải giao hàng bằng cách đặt hàng hóa lên con tàu do người mua chỉ định tại địa điểm xếp hàng, nếu có, do người mua chỉ định tại cảng xếp hàng chỉ định hoặc mua hàng hóa đã được giao như vậy. Trong cả hai trường hợp, người bán phải giao hàng vào ngày hoặc trong thời hạn đã thỏa thuận theo cách thức thông thường tại cảng.

Nếu người mua không chỉ rõ địa điểm xếp hàng cụ thể, người bán có thể lựa chọn 1 địa điểm phù hợp nhất tại cảng xếp hàng chỉ định. Nếu các bên thỏa thuận giao hàng trong một khoảng thời gian cụ thể, người mua có quyền lựa chọn ngày giao hàng trong khoảng thời gian đó.

Chuyển giao rủi ro:

Người bán chịu mọi rủi ro về tổn thất hay mất mát đối với hàng hóa đến khi hàng hóa được giao, trừ những trường hợp mất mát hay hư hỏng đã được để cập.

Vận tải:

Người bán không có nghĩa vụ với người mua về việc ký kết hợp đồng vận tải.

Tuy nhiên, người bán phải cung cấp cho người mua nếu người mua yêu cầu, với rủi ro và chi phí do người mua chịu, phải giúp đỡ người mua để lấy bất kỳ thông tin hay chứng từ cần thiết nào, kể cả thông tin an ninh mà người mua cần đề xuất khẩu hay tổ chức vận tải hàng hóa đến điểm đích.

Người bán có thể đồng ý giúp người mua hoặc không đồng ý, nhưng nếu đồng ý phải giúp người mua ký kết hợp đồng vận tải dựa trên những điều khoản thông thường phù hợp với loại hàng đó, mọi rủi ro và chi phí sẽ do người mua chịu.

Bảo hiểm:

Người bán không có nghĩa vụ với người mua về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, người bán phải cung cấp cho người mua nếu người mua yêu cầu và chịu rủi ro chi phí, những thông tin người mua cần để mua bảo hiểm.

Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu:

a) Về thông quan xuất khẩu

Nếu cần, người bán phải làm và chi trả mọi chi phí liên quan đến việc làm thủ tục hải quan xuất khẩu được quy định ở nước xuất khẩu như là: giấy phép xuất khẩu; kiểm tra an ninh với hàng hóa khi xuất khẩu; giám định hàng hóa khi xuất khẩu; và bất kỳ quy định pháp lý nào.

b) Hỗ trợ việc làm thủ tục nhập khẩu

Nếu cần, người bán phải hỗ trợ người mua khi người mua yêu câu, rủi ro và chi phí do người mua chịu để lấy các chứng từ/thông tin cần thiết cho việc làm thủ tục hải quan khi quá cảnh/nhập khẩu, bao gồm cả các thông tin an ninh và việc giám định hàng hóa, được quy định ở nước hàng hóa quá cảnh qua hoặc nước nhập khẩu.
 

Nghĩa vụ của người mua:

 

Nhận hàng:

Người mua hàng phải nhận hàng khi hàng đã được giao.

Chuyển giao rủi ro:

Người mua hàng phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc mất mát hay hỏng hóc hàng hóa từ thời điểm hàng được giao.

Nếu:

a) Người mua không thông báo theo đúng quy định; hoặc

b) Con tàu do người mua chỉ định không đến đúng hạn để nhận hàng, hoặc không thể nhận hàng hoặc dừng việc xếp hàng trước thời gian được thông báo.

Với điều kiện hàng hóa được xác định là hàng hóa của hợp đồng, thì người mua phải chịu mọi rủi ro mất mát hoặc thiệt hại về hàng hóa kế từ ngày quy định hoặc ngày cuối cùng của thời hạn quy định cho việc giao hàng.

Vận tải:

Người mua tự ký kết hợp đồng vận tải hoặc sắp xếp việc vận tải với chi phí do mình chịu để vận chuyển hàng hóa từ khi nhận hàng, trừ khi hợp đồng vận chuyển được kí kết bởi người mua theo như mục A4.

Bảo hiểm:

Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm.

Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu:

a) Hỗ trợ việc thông quan xuất khẩu

Nếu cần, người mua phải hỗ trợ người bán khi người bán yêu cầu, do người bán chịu rủi ro và chi phí, lấy các chứng từ/thông tin liên quan đến việc thông quan xuất khẩu, kể cả các thông tin an ninh hay giám định hàng hóa trước khi xuất khẩu được quy định bởi nước xuất khẩu.

b) Thông quan nhập khẩu

Nếu cần, người mua phải làm và trả các chi phí liên quan đến việc thông quan được quy định tại nước quá cảnh và nước nhập khẩu, như là: giấy phép nhập khẩu hoặc bất kỳ giấy phép nào cần thiết cho việc quá cảnh; kiểm tra an ninh cho việc nhập khẩu và quá cảnh; giám định hàng hóa; và bất kỳ quy định pháp lý nào.
 

CFR (Cost and Freight: Tiền hàng và cước phí)

 

cfr incoterms 2020 cost and freight

Điều kiện CFR Incoterms 2020

 

Thể hiện Incoterm CFR trên hợp đồng ngoại thương:

 

Cách thể hiện điều kiện CFR trên hợp đồng ngoại thương: CFR [Cảng đến quy định] Incoterms 2020

Ví dụ:
CFR Ho Chi Minh Incoterms 2020

 

Nghĩa vụ của người bán:

 

Giao hàng:

Người bán phải giao hàng hóa bằng cách giao hàng lên tàu hoặc mua hàng để giao hàng như vậy. Người bán sẽ phải giao hàng vào ngày hoặc trong khoảng thời gian đã định, theo cách thức thông thường tại cảng.

Chuyển giao rủi ro:

Người bán chịu mọi rủi ro về tổn thất hay mất mát đối với hàng hóa đến khi hàng hóa được giao, trừ những trường hợp mất mát hay hư hỏng đã được đề cập.

Vận tải:

Người bán phải ký hợp đồng để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm giao hàng đã thỏa thuận, nếu có, tại nơi giao hàng tới cảng đến chỉ định, hoặc tới bất kì địa điểm nào tại cảng đến.

Hợp đồng vận tải phải được ký kết với các điều kiện thông thường, với chi phí do người bán chịu và phải vận chuyển hàng hóa theo tuyến đường thông thường bằng một con tàu thuộc loại thường sử dụng để vận chuyển hàng hóa đó.

Bảo hiểm:

Người bán không có nghĩa vụ đối với người mua về ký kết hợp đồng bảo hiểm. Tuy vậy, người bán phải cung cấp nếu người mua yêu cầu và phải chịu rủi ro và chi phí, nếu có, những thông tin người mua cần để mua bảo hiểm.

Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu:

a) Về thông quan xuất khẩu

Nếu cần, người bán phải làm và chi trả mọi chi phí liên quan đến việc làm thủ tục hải quan xuất khẩu được quy định ở nước xuất khẩu, như là: giấy phép xuất khẩu; kiểm tra an ninh với hàng hóa khi xuất khẩu; giám định hàng hóa khi xuất khẩu; và bất kỳ quy định pháp lý nào.

b) Hỗ trợ việc làm thủ tục nhập khẩu

Nếu cần, người bán phải hỗ trợ người mua khi người mua yêu cầu, rủi ro và chi phí do người mua chịu để lấy các chứng từ/thông tin cần thiết cho việc làm thủ tục hải quan khi quá cảnh/nhập khẩu, bao gồm cả các thông tin an ninh và việc giám định hàng hóa, được quy định ở nước hàng hóa quá cảnh qua hoặc nước nhập khẩu.
 

Nghĩa vụ của người mua:

 

Nhận hàng:

Người mua hàng phải nhận hàng khi hàng đã được giao và nhận hàng từ người chuyên chở tại cảng đến chỉ định.

Chuyển giao rủi ro:

Người mua hàng phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc mất mát hay hỏng hóc hàng hóa từ thời điểm hàng được giao.

Nếu người mua không kịp thời thông báo cho người bán, thì người mua sẽ chịu mọi rủi ro và chi phí liên quan đến việc mất mát hay hư hỏng hàng hóa kể từ ngày quy định hoặc ngày cuối cùng của thời hạn quy định cho việc giao hàng, với điều kiện là hàng đã được phân biệt rõ ràng là hàng của hợp đồng.

Vận tải:

Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc lập hợp đồng vận tải.

Bảo hiểm:

Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm.

Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu:

a) Hỗ trợ việc thông quan xuất khẩu

Nếu cần, người mua phải hỗ trợ người bán khi người bán yêu cầu, do người bán chịu rủi ro và chi phí, lấy các chứng từ/thông tin liên quan đến việc thông quan xuất khẩu, kể cả các thông tin an ninh hay giám định trước khi xuất khẩu được quy định bởi nước xuất khẩu.

b) Thông quan nhập khẩu

Vếu cần, người mua phải làm và trả các chi phí liên quan đến việc thông quan được quy định tại nước quá cảnh và nước nhập khẩu, như là: giấy phép nhập khẩu hoặc bất kỳ giấy phép nào cần thiết cho việc quá cảnh; kiểm tra an ninh cho việc nhập khẩu và quả cảnh; giám định hàng hóa; và bất kỳ quy định pháp lý nào.
 

CIF (Cost, Insurance & Freight: Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí)

 

CIF incoterms 2020 cost insurance and freightĐiều kiện CIF Incoterms 2020

 

Thể hiện Incoterm CIF trên hợp đồng ngoại thương:

 

Cách thể hiện điều kiện CIF trên hợp đồng ngoại thươngCIF [Cảng giao quy định] Incoterms 2020

Ví dụ: 
CIF Ho Chi Minh Incoterms 2020

 

Nghĩa vụ của người bán:

 

Giao hàng:

Người bán phải giao hàng hóa bằng cách giao hàng lên tàu hoặc mua hàng để giao hàng như vậy. Người bán sẽ phải giao hàng vào ngày hoặc trong khoảng thời gian đã định, theo cách thức thông thường tại cảng.

Chuyển giao rủi ro:

Người bán chịu mọi rủi ro về tổn thất hay mất mát đối với hàng hóa đến khi hàng hóa được giao, trừ những trường hợp mất mát hay hư hỏng đã được đề cập.

Vận tải:

Người bán phải ký hợp đồng để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm giao hàng đã thỏa thuận, nếu có, tại nơi giao hàng tới cảng đến chỉ định, hoặc tới bất kỳ địa điểm nào tại cảng đến.

Hợp đồng vận tải phải được ký kết với các điều kiện thông thường, với chi phí do người bán chịu và phải vận chuyển hàng hóa theo tuyến đường thông thường bằng một con tàu thuộc loại thường sử dụng để vận chuyển hàng hóa đó.

Bảo hiểm:

Nếu không có thỏa thuận nào khác hoặc tập quán mua bán không có gì khác biệt, người bán phải, bằng chi phí của mình, mặc định mua bảo hiểm cho hàng hóa với mức bảo hiểm tối thiểu là điều kiện C của Viện những người bảo hiểm Luân Đôn (LMA/IUA) hoặc bất kỳ điều kiện nào tương tự.

Hợp đồng bảo hiểm phải được ký với người bảo hiểm hoặc  công ty bảo hiểm có uy tín để người mua hoặc bất kỳ người nào khác có lợi ích bảo hiểm đối với hàng hóa, có thể khiếu nại trực tiếp từ người bảo hiểm.

Khi người mua yêu cầu người bán sẽ, phụ thuộc vào thông tin do người mua cung cấp theo yêu cầu của người bán, và chịu phí tổn, mua bảo hiểm bổ sung, nếu có thể, như là bảo hiểm chiến tranh (Institute War Clauses) và/hoặc điều kiện bảo hiểm đình công (LMA/IUA) hoặc bất kỳ điều kiện nào tương tự.

Giá trị bảo hiểm tối thiểu phải bằng giá hàng hóa quy định trong hợp đồng cộng 10% (tức là 110%) và bằng đồng tiền của hợp đồng.
Bảo hiểm phải có hiệu lực từ địa điểm giao hàng quy định và kết thúc ít nhất tại cảng đến quy định.

Người bán phải cung cấp cho người mua chứng thư bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các bằng chứng khác về việc mua bảo hiểm.

Ngoài ra, người bán phải cung cấp cho người mua, trong trường hợp người mua yêu cầu và chịu chi phí (nếu có), những thông tin người mua cần để mua bảo hiểm bổ sung.

Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu:

a) Về thông quan xuất khẩu

Nếu cần, người bán phải làm và chi trả mọi chi phí liên quan đến việc làm thủ tục hải quan xuất khẩu được quy định ở nước xuất khẩu, như là: giấy phép xuất khẩu; kiểm tra an ninh với hàng hóa khi xuất khẩu; giám định hàng hóa khi xuất khẩu; và bất kỳ quy định pháp lý nào.

b) Hỗ trợ việc làm thủ tục nhập khẩu

Nếu cần, người bán phải hỗ trợ người mua khi người mua yêu câu, rủi ro và chi phí do người mua chịu để lấy các chứng từ/thông tin cần thiết cho việc làm thủ tục hải quan khi quá cảnh/nhập khẩu, bao gồm cả các thông tin an ninh và việc giám định hàng hóa, được quy định ở nước hàng hóa quá cảnh qua hoặc nước nhập khẩu.
 

Nghĩa vụ của người mua:

 

Nhận hàng:

Người mua hàng phải nhận hàng khi hàng đã được giao và nhận hàng từ người chuyên chở tại cảng đến chỉ định.

Chuyển giao rủi ro:

Người mua hàng phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc mất mát hay hỏng hóc hàng hóa từ thời điểm hàng được giao.

Nếu người mua không kịp thời thông báo cho người bán, thì người mua sẽ chịu mọi rủi ro mất mát hoặc thiệt hại về hàng hóa kể từ ngày quy định hoặc ngày cuối cùng của thời hạn quy định cho việc giao hàng, với điều kiện là hàng đã được phân biệt rõ ràng là hàng của hợp đồng.

Vận tải:

Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc ký kết hợp đồng vận tải.

Bảo hiểm:

Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, người mua phải cung cấp cho người bán nếu người bán yêu cầu, bất kỳ thông tin cần thiết nào để người bán có thể mua bảo hiểm bổ sung theo yêu cầu của người mua quy định.

Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu:

a) Hỗ trợ việc thông quan xuất khẩu

Nếu cần, người mua phải hỗ trợ người bán khi người bán yêu cầu, do người bán chịu rủi ro và chi phí, lấy các chứng từ/thông tin liên quan đến việc thông quan xuất khẩu, kể cả các thông tin an ninh hay giám định trước khi xuất khẩu được quy định bởi nước xuất khẩu.

b) Thông quan nhập khẩu

Nếu cần, người mua phải làm và trả các chi phí liên quan đến việc thông quan được quy định tại nước quá cảnh và nước nhập khẩu, như là: giấy phép nhập khẩu hoặc bất kỳ giấy phép nào cần thiết cho việc quá cảnh; kiểm tra an ninh cho việc nhập khẩu và quá cảnh; giám định hàng hóa; và bất kỳ quy định pháp lý nào.
 

Trên đây là những nội dung quan trọng của Incoterms 2020 được Sàn giao dịch Logistics Phaata tóm tắt và hướng dẫn sử dụng. 

Để có thêm kiến thức logistics thực tếthông tin các công ty logistics, bảng giá cước vận chuyển, dịch vụ logistics hay tin tức thị trường logistics hàng ngày, bạn có thể truy cập Sàn giao dịch logistics Phaata.com. Phaata là Sàn giao dịch logistics quốc tế đầu tiên ở Việt Nam, giúp kết nối Chủ hàng/ Công ty xuất nhập khẩu và Công ty logistics nhanh hơn, hiệu quả hơn và đang được hàng chục ngàn người sử dụng.  

 

Bảng giá cước vận chuyển Sàn giao dịch logistics Phaata

Bảng giá cước vận chuyển quốc tế - Sàn giao dịch logistics quốc tế Phaata.com (Ảnh: Phaata)

 

Ngoài ra, bạn cũng có thể theo dõi thị trường giao nhận vận chuyển / logistics hàng ngày thông qua Cộng đồng Logistics Việt Nam uy tín với hàng trăm ngàn thành viên và Fanpage Phaata.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu thấy thông tin bổ ích thì chia sẻ bài viết này đến mọi người nhé! 

Phaata chúc bạn thành công!

 

Xem thêm bài viết liên quan trên PHAATA:

 

Tham khảo:

https://iccwbo.org/publication/incoterms-2020-introduction/

https://iccwbo.org/publication/incoterms-rules-2010/

https://en.wikipedia.org/wiki/Incoterms

Know your incotems

 

Nguồn: Phaata.com

Phaata.com - Sàn giao dịch logistics quốc tế đầu tiên Việt Nam

>> Kết nối Chủ hàng & Công ty Logistics nhanh hơn

 

San-giao-dich-Logistics-quoc-te-Phaata