hang-tau-container-one-line

 

Ngày 06 tháng 4 năm 2020 - Singapore

Do tác động của COVID-19, Hãng tàu ONE (Ocean Network Express) tạm dừng dịch vụ Trung Quốc-Úc (CAE) được hợp tác khai thác cùng với hãng tàu Maersk và MSC. Việc tạm dừng này dự kiến ​​sẽ kéo dài đến ít nhất hết quý 2-2020.

Để hỗ trợ khách hàng trong khoảng thời gian này, cảng Hồng Kông sẽ được thêm vào cho dịch vụ Đông Bắc Á - Úc (AUN) - cũng được hợp tác khai thác cùng với Maersk và MSC - để bù đắp cho các cảng bị ảnh hưởng do dịch vụ CAE bị tạm dừng.

 

Hải trình của dịch vụ CAE:

*Xiamen – Nansha - Hong Kong – Yantian – Melbourne – Sydney – Brisbane – Xiamen

Chuyến tàu cuối cùng của dịch vụ CAE trước khi bị tạm dừng được dự kiến khởi hành tại Xiamen ngày 22 tháng 4.

 

Hải trình mới của dịch vụ AUN:

*Yokohama – Osaka – Pusan – Qingdao – Shanghai – Ningbo - (Hong Kong) – Sydney – Melbourne – Brisbane - (Hong Kong) – Yokohama

Chuyến tàu đầu tiên của dịch vụ AUN (được thêm vào cảng Hồng Kông) là MOL Genesis, dự kiến ​​khởi hành từ Yokohama ngày 21 tháng 4.

 

Hãng sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tác động của COVID-19 và tư vấn cho khách hàng về thay đổi dịch vụ khi cần thiết.

 

XEM THÊM:

 

Phaata (Theo ONE)

Phaata.com - Sàn giao dịch Logistics Quốc tế Đầu tiên Việt Nam​

 

San-giao-dich-Logistics-Quoc-te-Dau-tien-Viet-Nam-Phaata