Cảng Los Angeles---Freepik

Cảng Los Angeles (Ảnh: Freepik )

 

Trong tháng 8, Cảng Los Angeles (POLA) đã khai thác 828.016 TEU, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng hàng tháng đầu tiên của cảng trong 13 tháng qua.

Sản lượng hàng nhập khẩu đạt 433.224 TEU vào tháng 8 năm 2023, tăng 7% so với năm ngoái, lượng hàng xuất khẩu đạt 124.988 TEU, tăng 22% so với tháng 8 năm 2022 và lượng container rỗng đạt 269.804 TEU, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cảng California đã khai thác 5.649.686 TEU trong tám tháng đầu năm 2023, giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Gene Seroka, Giám đốc điều hành Cảng Los Angeles, cho biết trong một buổi họp báo: “Tháng 8 là một tháng rất tốt với mức tăng cả về nhập khẩu và xuất khẩu. Nhìn chung, thương mại toàn cầu đã giảm bớt trong năm nay và chúng tôi dự kiến xu hướng này sẽ tiếp tục trong những tháng tới. Về mặt hoạt động, Los Angeles sẵn sàng với năng lực mà chúng tôi sẵn sàng mở rộng theo nhu cầu.”

 

Nguồn: Phaata.com (Theo ContainerNews)

Phaata - Sàn giao dịch logistics quốc tế đầu tiên Việt Nam

► Tìm Cước vận chuyển & Dịch vụ logistics tốt hơn!