Nguồn: Drewry World Container Index

 

Chỉ số Container Thế giới tổng hợp của Drewry đã giảm 3,4% trong tuần này, thấp hơn 68,8% so với cùng tuần năm ngoái, đồng thời thấp hơn 84% so với mức đỉnh 10.377 USD đạt được vào tháng 9 năm 2021.

Chỉ số tổng hợp Drewry WCI mới nhất là 1.680,73 USD/container 40ft thấp hơn 37% so với mức trung bình 10 năm là 2.681 USD, cho thấy xu hướng đang quay trở lại mức giá bình thường, nhưng vẫn cao hơn 18% so với mức trung bình năm 2019 (trước đại dịch) là 1.420 USD.

Chỉ số tổng hợp trung bình cho cả năm là 1.769 USD/container 40ft, thấp hơn 912 USD so với mức trung bình 10 năm là 2.681 USD đã đề cập ở trên.

Giá cước vận tải tuyến Shanghai - Rotterdam giảm 10% xuống còn 1.449 USD/container 40ft.

Giá cước giao ngay tuyến Shanghai - Genoa cũng giảm 7% xuống còn 1.888 USD/FEU.

Giá cước tuyến Rotterdam - Shanghai giảm 3% và ở mức 500 USD/container 40ft.

Giá cước tuyến New York - Rotterdam và Shanghai - New York lần lượt giảm 2% xuống còn 739 USD và 1% xuống còn 3.398 USD/container 40ft. 

Giá cước tuyến Shanghai - Los Angeles tăng nhẹ 2% lên 2.254 USD/FEU.

Giá cước giao ngay tuyến Los Angeles - Shanghai và Rotterdam - New York vẫn giữ nguyên ở mức của tuần trước.

Drewry dự báo giá cước giao ngay Châu Á - Bờ Tây Bắc Mỹ sẽ ổn định hơn trong vài tuần tới.

 

Nguồn: Phaata.com (Theo Drewry)

Phaata - Sàn giao dịch logistics quốc tế đầu tiên Việt Nam

► Tìm Cước vận chuyển & Dịch vụ logistics tốt hơn!