hang-tau-hamburg-sud-container-shipping-line

 

Việc tái cơ cấu hãng tàu Hamburg Süd diễn ra ngay khi hãng tàu Maersk thông báo về việc hợp nhất hoàn toàn các hãng tàu SafmarineDamco, và cả hai thương hiệu này sẽ ngừng hoạt động vào cuối năm 2020.

Tại các khu vực hoạt động của Hamburg Süd, cơ cấu tổ chức và khu vực địa lý sẽ tái cơ cấu phù hợp hơn với chiến lược của thương hiệu công ty mẹ - Maersk - và một nhóm Quản lý Hàng hải Khu vực đa thương hiệu sẽ được thành lập.

Ngoài ra, Hamburg Süd đã thành lập Nhóm quản lý mở rộng tại trụ sở chính của mình ở Hamburg để đảm bảo phương pháp tiếp cận toàn diện và một thương hiệu bền vững với mô hình dịch vụ khác biệt. Nhóm quản lý mở rộng bao gồm CEO và CFO cùng với những người đứng đầu toàn cầu về tiếp thị, quản lý khách hàng chính, trải nghiệm khách hàng, công nghệ thông tin và nhân sự. 

Tiến sĩ Arnt Vespermann, Giám đốc điều hành Hamburg Süd cho biết: “Hamburg Süd được biết đến trong ngành vì sự gần gũi với khách hàng, mối quan hệ khách hàng lâu dài và trực tiếp, có thể liên lạc trực tiếp và cung cấp tư vấn ở tại địa phương". 

“Chúng tôi muốn nâng cao hơn nữa những lợi thế này cho khách hàng của mình để tạo sự khác biệt hơn nữa. Khách hàng của chúng tôi mong đợi một trải nghiệm khách hàng địa phương và cá nhân, và đây là điều họ sẽ nhận được nhiều hơn nữa trong tương lai”, ông nói thêm.

Vincent Clerc, giám đốc phụ trách Vận tải biển & Logistics của Maersk nhận xét: “Hamburg Süd là một thương hiệu mạnh với những định nghĩa giá trị riêng bổ sung cho những giá trị của Maersk. Bằng cách đưa các nhóm sản phẩm đến gần nhau hơn, chúng tôi muốn đảm bảo sự liên kết chặt chẽ hơn giữa các nhóm và định vị thương hiệu mạnh mẽ hơn dựa trên những hiểu biết sâu sắc về nhu cầu của khách hàng, cho phép chúng tôi phục vụ tất cả khách hàng bằng cách cung cấp sản phẩm và dịch vụ tối ưu".

Từ góc độ khu vực, ban quản lý địa phương của Hamburg Süd tại hơn 100 quốc gia trên toàn cầu đã được trao quyền đáng kể để đảm bảo thời gian phản hồi nhanh chóng và mức độ linh hoạt cao để đáp ứng nhu cầu cá nhân của khách hàng.

Hãng vận tải cho biết nhóm Quản lý Hàng hải Khu vực đa thương hiệu sẽ tận dụng thêm những lợi thế thị trường này và việc thiết lập tổ chức khu vực của Hamburg Süd sẽ được tích hợp với Maersk.

Cấu trúc mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự liên kết giữa tất cả các thương hiệu trong Maersk vì lợi ích của khách hàng, hãng vận tải cho biết thêm.

 

 

Phaata (Theo Seatrade-Maritime)

 

San-giao-dich-logistics-phaata