cảng newyork-newjersey---njbmagazine

Cảng New York & New Jersey (Ảnh: New Jersey Business Magazine)

 

Cảng New York và New Jersey là cảng nhộn nhịp nhất ở Hoa Kỳ trong tháng 7, đã xếp dỡ 725.479 TEU, cao nhất kể từ tháng 10 năm 2022 và nâng tổng số sản lượng của cảng tính đến tháng 7 lên 4.465.823 TEU.

Kết quả hàng tháng cho thấy mức giảm 6,5% so với tháng 7 năm 2022, khi đó cảng đã khai thác 776.167 TEU.


Hơn nữa, trong tháng 7, sản lượng nhập khẩu đạt tổng cộng 372.139 TEU, giảm 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái và tổng sản lượng nhập khẩu từ tháng 1 đến tháng 7 đạt 2.269.635 TEU, giảm 22,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Đối với xuất khẩu, trong tháng 7 đã tăng 4,6% so với năm trước với 100.195 TEU. Từ tháng 1 đến tháng 7, Cảng New York và New Jersey báo cáo tổng sản lượng xuất khẩu đạt 751.527 TEU, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, sản lượng vận tải đường sắt giảm 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt tổng cộng 55.069 container. Sản lượng đường sắt giảm 12,8% từ tháng 1 đến tháng 7 so với năm 2022.

 

Nguồn: Phaata.com (Theo ContainerNews)

Phaata - Sàn giao dịch logistics quốc tế đầu tiên Việt Nam

► Tìm Cước vận chuyển & Dịch vụ logistics tốt hơn!